;
15.4.2019 12.25
Ajankohtaista

Fingrid paras suoriutuja kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa

Fingrid on nimetty parhaaksi suoriutujaksi kansainvälisessä omaisuuden hallinnan ITAMS-tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan taktista tasoa. Tutkimus on toteutettu viisi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut joka kerta kärkisijoille. Menestys perustuu toiminnan jatkuvaan, pitkäjänteiseen kehittämiseen.

ITAMS (International Transmission Asset Management Study) on laaja tutkimus, jossa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden operatiivisen toiminnan tasoa, prosessien kattavuutta, toiminnan kypsyyttä sekä tiedonhallintaa. Vertailu aloitettiin vuonna 2010 ja toteutetaan joka toinen vuosi. Fingrid on ollut kärkisijoilla joka kerta.

Menestys perustuu toiminnan jatkuvaan, pitkäjänteiseen kehittämiseen.

”Jatkuva kehittäminen koskee koko siirtokapasiteetin varmistamisen prosessia. Kehittämisen tukena on hyödynnetty muun muassa näiden vertailututkimusten tuloksia ”, selvittää Business Controller Henrik Gummerus Fingridin omaisuuden hallinta -yksiköstä. 

Tällä kertaa tutkimuksen painopisteenä oli tiedonhallinta ja siihen liittyvän tekniikan merkitys omaisuuden hallinnalle. Fingridissä on panostettu vahvasti digitalisaation hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvänä menestyksenä tutkimuksessa.  

Muutoksen hallinnan toteutus kehityskohteena

ITAMS-tutkimuksessa nousee aina esiin joitakin kehityskohteita. Nyt keskeinen kehityskohde liittyi muutoksenhallintaan, joka on jaettu tutkimuksessa viiteen osa-alueeseen: visio, osaaminen, kannustimet, resurssit sekä toimintasuunnitelma.

”Joissain tapauksissa henkilöresurssien vähäisyys saattaa muodostua pullonkaulaksi muutoksen läpiviennille”, Gummerus kertoo. 

Aiempien tutkimusten osoittamien kehityskohteiden perusteella Fingridissä on kehitetty muiden muassa riskien hallintaan ja hankintaan liittyviä prosesseja. Myös standardisoinnin tuomia hyötyjä on otettu käyttöön. 

ITAMS-tutkimukseen osallistuivat tällä kertaa kantaverkkoyhtiöt 11 maasta: Norja, Skotlanti, Suomi, Slovenia, Italia, Hollanti, Saksa, Liettua, Australia, Arabiemiirikunnat/Abu Dhabi sekä Oman.   

Lisätiedot:

Henrik Gummerus, Fingrid, henrik.gummerus[at]fingrid.fi