;
15.4.2019 16.00
Sähkömarkkinat

Fingrid on toimittanut Tasehallinnan suuntaviivan (EB GL) mukaisia ehdotuksia vahvistettavaksi

Fingrid on tänään 15.4. lähettänyt Energiavirastolle Fingridin, Energinetin, Statnettin ja Svenska kraftnätin yhteisen ehdotuksen yhteispohjoismaisesta aFRR kapasiteettimarkkinasta sekä Nordic kapasiteetinlaskenta-alueen ehdotuksen markkinapohjaisesta rajasiirtokapasiteetin varaamisesta aFRR:lle.

Ehdotukset ovat olleet sidosryhmien kuultavana 3.9.2018 – 4.10.2018 välisenä aikana. Kuulemisesta saatujen palautteiden perusteella ehdotuksia on parannettu, niiden rakennetta on muutettu ja ehdotukset on nimetty uudelleen. Ehdotusten rakenteen muuttaminen ja uudelleen nimeäminen eivät ole vaikuttaneet ehdotusten sisältöön siinä laajuudessa, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt näkisivät tarpeelliseksi asettaa niitä uudelleen kuultavaksi.

Lisäksi Fingrid on lähettänyt Energiavirastolle hyväksytettäväksi pyynnön vapautuksesta ehtoon, missä reservintarjoajille annetaan mahdollisuus siirtää myydyn reservikapasiteetin velvoite kolmannelle osapuolelle. Tämä asia oli sisällytetty aiemmin kuultavina olleisiin ehdotuksiin, mutta nyt se on, johtuen ehdotusten rakenteen muutoksista, eroteltu omaksi ehdotuksekseen. Kantaverkkoyhtiöt eivät vastaanottaneet syyskuussa 2018 järjestetyssä kuulemisessa yhtään kommenttia tähän asiaan liittyen.

Ehdotusten rakenteen muuttamisen lisäksi kantaverkkoyhtiöt ovat muokanneet ehdotusten sisältöä sidosryhmien palautteen perusteella. Sidosryhmien kommentit ja kantaverkkoyhtiöiden vastaukset niihin ovat nähtävissä ehdotusten selittävien dokumenttien liitteessä. Sidosryhmien toiveesta kantaverkkoyhtiöt ovat myös täydentäneet ehdotuksia analyyseillä, jotka tukevat ehdotuksia. Analyysit ovat myös osa ehdotusten taustoittamiseksi valmisteltuja selittäviä dokumentteja.

Yhteispohjoismaisten aFRR-kapasiteettimarkkinoiden aloittamisen edellytyksenä on kansallisten viranomaisten hyväksyntä edellä mainittuihin ehdotuksiin. Viranomaisilla on ehdotusten vastaanottamisesta kuusi kuukautta aikaa joko hyväksyä ehdotukset tai pyytää niihin täydennystä. Jos viranomaiset esittävät ehdotuksiin täydennyspyynnön, tämä tuo hyväksyntään vähintään neljän kuukauden lisäajan. Tässä tapauksessa pohjoismaiset aFRR –kapasiteettimarkkinat voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan Q1/2020.

Hyväksytettäväksi lähetetyt ehdotukset sekä taustadokumentit liitteenä.

 

Linkit syyskuussa 2018 kuultavana olleisiin ehdotuksiin:

Ehdotus tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin markkinaehtoisesta jakamisesta

Ehdotus pohjoismaisesta automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinasta

 

Lisätietoja:
Vesa Vänskä 030 395 5185, vesa.vanska@fingrid.fi