;
26.2.2019 13.29
Pörssitiedotteet

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 pykälän mukainen ilmoitus

Fingrid Oyj ilmoittaa arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:n mukaiseksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Irlannin.

Fingrid Oyj laskee liikkeelle velkakirjoja Euro Medium Term Note (EMTN) ohjelman puitteissa. Fingrid Oyj:n liikkeellelaskut EMTN ohjelman puitteissa on listattu Irlannin pörssissä (Euronext Dublin) ja Lontoon pörssissä.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell +358 30 395 5213