;
30.11.2018 12.42
Ajankohtaista

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset uudistuivat 16.11. alkaen

Voimalaitosten uudet järjestelmätekniset vaatimukset (VJV2018) astuivat voimaan Energiaviraston vahvistuspäätöksen myötä 16.11.2018. Nyt myös pien- ja mikrotuotantolaitteistojen tulee täyttää järjestelmätekniset vaatimukset, sillä vaatimukset koskevat mitoitusteholtaan yli 0,8 kilowatin voimalaitoksia.

Fingrid on asettanut vaatimukset voimalaitoksille sähkömarkkinalaissa määrätyn järjestelmävastuun nojalla. Vaatimusten lähtökohtana on eurooppalainen verkkosääntö, johon Fingrid on tehnyt kansalliset lisäykset ja täsmennykset. Eurooppalaisten verkkosääntöjen tavoitteena on taata tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet sähkön sisämarkkinoilla, varmistaa sähköjärjestelmän käyttövarmuus ja luoda yhtenäiset liittymisehdot verkkoliitynnöille. 

Vaatimukset koskevat Suomen sähköjärjestelmään liitettyjä, mitoitusteholtaan yli 0,8 kilowatin voimalaitoksia. Tämän muutoksen myötä myös pien- ja mikrotuotantolaitteistojen tulee täyttää järjestelmätekniset vaatimukset. Vaatimukset ja todentamisvelvoitteet on porrastettu voimalaitoksen tyyppiluokan mukaan. Tyyppiluokka määräytyy voimalaitoksen mitoitustehon ja liittymispisteen jännitteen mukaan.

Teknisesti vaatimukset vastaavat hyvin pitkälle edeltäviä VJV2013-vaatimuksia. Sääntelyn piiriin kuuluvan teknologian määritelmä kuitenkin laajenee, kun mukaan luetaan sekä tahtikäyttöiset että suuntaajakäyttöiset teknologiat. Näin ollen vaatimusten lähtökohtana on verkkoon liittyvän voimalaitoksen teknologia, eikä primäärienergianlähde ole enää ratkaisevassa osassa.

Uudet VJV2018-vaatimukset on julkaistu Fingridin verkkosivuilla. Sivuilta löytyy myös Fingridin vastine Energiaviraston lausuntokierroksella annettuihin kommentteihin. Vaatimusten englanninkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Antti Kuusela, Fingrid, antti.kuusela[at]fingrid.fi

VJV2018-vaatimukset