;
30.11.2018 13.18
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Tehoreservin ylläpidossa siirrytään joulukuussa talvikauteen

Tehoreservin ylläpidossa mukana olevat yksiköt siirtyvät joulukuun 1. päivänä talvikauteen eli 12 tunnin valmiuteen mahdollista käynnistymistä varten. Valmiusaika kestää talvikauden loppuun eli 28.2.2019 saakka.

Tehoreservin talvikauden järjestelyyn kuuluvat voimalaitokset ovat: 

  • Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantali 1 voimalaitos, 110 MW (kivihiili)
  • Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahti 1 voimalaitos, 129 MW (maakaasu)
  • Fortum Power and Heat Oy:n osuus Meri-Porin voimalaitoksesta, 308 MW (kivihiili)
  • Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitos, 160 MW (raskas polttoöljy).

Kulutusjoustokohteita ovat:  

  • Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan lämpöpumppu, 10 MW
  • Helen Oy:n Katri Valan lämpöpumppulaitos, 12 MW.

Tehoreservivoimalaitoksista muodostetaan vuorokausimarkkinoille Fingridin nimissä yksi tarjous, joka on hinnoiteltu vuorokausimarkkinoiden kattohinnalla, 3 000 €/MWh. Tarjous jätetään Suomen aikaa tunneille 05-01 (CET 04-24). Tarjousvolyymi ensimmäiselle tunnille on laitosten minimitehojen summa ja seuraaville tunneille volyymi kasvaa laitosten tehonnostonopeuden mukaisesti.

Suomen ja Ruotsin tehoreservitarjousten aktivointiin vuorokausimarkkinoilla noudatetaan yhtenäisiä markkinasääntöjä, jotka on kerrottu tiedotteessa(englanniksi).

Sähkön kulutusjoustoyksikön tulee jättää ylössäätötarjous säätösähkömarkkinoille koko talvikauden ajan. Säätötarjouksen hinta on 3 000 €/MW tai yksikön muuttuvat kustannukset, mikäli ne ylittävät 3 000 €/MW.
 
Tehoreservitoimittajille maksetaan aktivoinneista kustannusperusteisesti ja aktivoinneista saadut tuotot vähentävät kantaverkkokulutukselta kerättäviä tehoreservimaksuja.

Suomen ja Ruotsin tehoreservien käytöstä tiedotetaan sekä sähköpörssi Nord Poolin että Fingridin internetsivuilla. Suomessa aktivoidun tehoreservin määrä on nähtävissä reaaliaikaisena Fingridin verkkosivuilla voimajärjestelmän tila -kuvassa kohdassa tehoreservi.

Voimalaitosten tehoreservisopimukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Kulutusjouston sopimukset ovat voimassa kunkin talvikauden ja päättyvät talvikauden 2019-2020 loppuun. Talvikauden jälkeen voimalaitokset siirtyvät yhden kuukauden käynnistysvalmiuteen.

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5113

Thomas Westerlund, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4194

Sanaselityksiä:

Tehoreservi on järjestelmä, jonka avulla turvataan sähkön toimitusvarmuus Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta.