;
2.3.2018 11.54
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2017 toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2017 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista.

Vuonna 2017 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen käytettävyys parani edellisestä vuodesta ollen keskiarvona tuontisuuntaan 98,7 prosenttia ja vientisuuntaan 98,5 prosenttia. Käytettävyys parani rajajohtojen siirtokeskeytysten ja käyttöhäiriöiden vähäisyyden vuoksi. Korkealla käytettävyydellä edistetään sähkömarkkinoiden toimintaa.

Suomen ja Ruotsin välisten pullonkaulatuntien lukumäärä tuontisuuntaan laski yhteensä 24 prosenttia edellisvuodesta. Pohjoisen vaihtosähköyhteyksillä pullonkaulatunteja oli 2 348 tuntia ja etelän tasasähköyhteyksillä 2 104 tuntia. Pullonkaulatuntien väheneminen tasoitti Suomen ja Ruotsin välistä sähkön hintaeroa.

Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys parani myös huomattavasti rajajohtojen häiriömäärien ja Viron verkon kunnossapito- ja investointitöiden vähentyessä edellisestä vuodesta. Suomen ja Viron välinen rajasiirtokapasiteetti riitti vuoden aikana 98,6 %:iin kokonaisajasta.

Siirto Venäjältä Suomeen pysyi edellisvuoden tasolla ollen kokonaisuudessaan 5,9 terawattituntia. Sähköä ei siirretty Venäjälle vuonna 2017 Fingridin verkon kautta.

Fingridin saamat pullonkaulatuotot laskivat edellisvuodesta noin 14 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2017 yhteensä 26 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä 1,8 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka laskivat edellisestä vuodesta 2,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228

Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242

Liite:

Siirtojen hallinta 2017