;
19.6.2018 08.25
Ajankohtaista, Projektit

Raasakan sähköaseman uudistustyöt näkyvät Iin ympäristössä heinä-elokuussa

Sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa vastaava Fingrid Oyj uusii Iissä sijaitsevan Raasakan sähköaseman. Uudistus lisää alueen sähkönsiirron luotettavuutta ja kantaverkon sähkönsiirtokykyä. Fingridin hanke ja PVO-Vesivoiman voimalaitoksen uudistustyöt näkyvät lisääntyvänä liikenteenä Iin Virkkulantiellä sekä mahdollisina muutoksina Iijoen vedenpintaan.

Raasakan sähköasema on otettu käyttöön vuonna 1970, jolloin sen alkuperäinen tehtävä oli liittää kantaverkkoon Pohjolan Voiman Raasakan vesivoimalaitoksen tuottama sähkö ja mahdollistaa sähkönsiirto Kemin ja Oulun välillä. 

Tuulivoiman rakentamisen myötä aseman ympäristössä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, ja nykyään asema palvelee myös Perämerenkaarelle rakennettujen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön siirtämisessä eteenpäin.

Aseman uudistaminen lisää sähkönsiirron luotettavuutta

Kantaverkon rakentamisen tavoitteena on sähkönsiirron luotettavuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Raasakan sähköaseman nykyiset laitteet ja rakenteet ovat ikääntyneet ja siirtokyvyltään alimittaiset. Tästä syystä Fingrid rakentaa nykyisen aseman paikalle kokonaan uuden aseman. Kustannuksiltaan noin kolmen miljoonan euron hanke kattaa vanhan kytkinlaitoksen purkamisen ja uuden kolmen katkaisijakentän 110 kV kytkinlaitoksen rakentamisen. Uusi kytkinlaitos rakennetaan kaksoiskatkaisijajärjestelmänä, joka on teknisenä ratkaisuna luotettava ja kustannustehokas.

Aseman rakennustyöt ovat alkaneet keväällä 2018 ja uusi asema on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2019. Urakoitsijana hankkeessa toimii Empower PN Oy. Rakennustyöt lisäävät raskaiden ajoneuvojen liikennettä etenkin Iin Virkkulantiellä.

Kytkentäjärjestelyt ja PVO-Vesivoiman voimalaitoksen uudistustyöt aiheuttavat voimalaitoksen käyttökatkoksia

Fingrid tekee hankkeeseen liittyen tilapäisiä kytkentäjärjestelyjä, jotka mahdollistavat PVO-Vesivoima Oy:n Raasakan voimalaitoksen sähköntuotannon kantaverkkoon myös rakentamisen aikana. Kytkentäjärjestelyt ja niiden muutostyöt aiheuttavat käyttökeskeytyksiä Raasakan voimalaitokselle sekä alueelliseen 110 kV kantaverkkoon heinäkuussa 2018 viikkojen 27 ja 28 aikana sekä rakentamisen loppuvaiheessa syksyllä 2019.

PVO-Vesivoima uudistaa Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät loppuvuoden 2018 aikana. Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön keskeytyksiä heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 34.

Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihtelevat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

Lisätietoja:

Fingrid Oyj

sähköaseman rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö Janne Eskelinen, puh. 030 395 5194
paikallisvalvonnasta vastaava käyttöasiantuntija Pasi Mantila, puh. 030 395 5717
sekä hankkeen verkkosivut www.fingrid.fi/Raasakka

PVO-Vesivoima Oy

Raasakan sähkö- ja automaatiouudistuksen paikallisvalvonnasta vastaava
käynnissäpidon asiantuntija Antti-Pekka Sipola, puh. 050 3038 615
Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, puh. 050 3038 622
sekä projektin verkkosivut www.pohjolanvoima.fi/Raasakan_uudistus


Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta sekä markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
www.fingrid.fi
Twitter: @fingrid_oyj

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima