;
10.12.2018 10.16
Sähköjärjestelmä

Pohjoismaiden ja Baltian häiriötilastot vuodelta 2017 julkaistu

Käyttövarmuus Pohjoismaiden ja Baltian suurjänniteverkoissa oli vuonna 2017 erinomainen. Suomen kantaverkkoon liittyvät HVDC-linkit sekä Ruotsiin että Viroon olivat käytettävyydeltään Pohjoismaiden parhaita.

Käyttöhäiriötilastot vuodelta 2017 on julkaistu Fingridin kotisivuilla. Tilastoissa esitetään siirtoverkon häiriöitä, vikoja ja toimittamatta jäänyttä sähköenergiaa. Erillisenä raporttina julkaistaan eri maiden välisten tasasähköyhteyksien siirtoja, käytettävyyttä ja keskeytyksiä koskevat tiedot.

Vuonna 2017 vaihtosähköverkon häiriöiden lukumäärä ja toimittamatta jäänyt sähköenergia olivat 10-vuotista keskiarvoa pienemmät sekä Suomessa että Pohjoismaissa ja Baltian maissa keskimäärin. 

Suomen kantaverkkoon liittyvät HVDC-linkit sekä Ruotsiin että Viroon olivat käytettävyydeltään Pohjoismaiden parhaita. Vuonna 2017 yhteyksien tekninen kapasiteetti oli pois käytöstä häiriöiden ja kunnossapitotöiden vuoksi vain noin prosentin verran eli keskimäärin 87 h ajan jokaiselle neljästä linkistä.

Fenno-Skan 1 ja Fenno-Skan 2 kaapelien kautta siirretty sähkö oli lähes kokonaan tuontia Suomeen. Fenno-Skan 1 yhteydellä sähkön siirtoon käytettiin 93 % teknisestä kapasiteetista. Fenno-Skan 1 yhteyden käyttöaste oli pohjoismaiden HVDC-yhteyksien suurin. Fenno-Skan 2:n käyttöaste oli 59 % teknisestä kapasiteetista.

EstLink 1 ja EstLink 2 yhteyksiä Suomen ja Viron välillä käytettiin vähemmän kuin Pohjoismaisia HVDC-linkkejä keskimäärin. Siirto oli etupäässä vientiä Viroon päin. EstLink 2 yhteyden teknisestä kapasiteetista käytettiin sähkön siirtoon 40 %, mutta EstLink 1:n käyttö oli siirtotarpeesta johtuen vähäistä käyttöasteen ollessa vain 8 %. EstLink 1 -yhteyden osalta huomion arviosta on kuitenkin se, että yhteyttä käytetään säännöllisesti Pohjoismaisen voimajärjestelmän taajuuden hallinnan tukena. Lisäksi yhteyden suuntaaja-asemia hyödynnetään osana Suomen ja Viron kantaverkkojen jännitteen säätöä ja loistehon hallintaa.

Lisätietoja uutisen liitteissä.


Lisätiedot:
Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid Oyj
puh 030 395 4172, etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi