;
24.9.2018 14.23
Ajankohtaista

Opas kotitalouksien sähkönkulutuksen hallintaan Fingridiltä

Fingrid on tuottanut kotitalouksille suunnatun oppaan kulutusjoustosta. Hallitse kotisi sähkönkulutusta –niminen opas on julkaistu Omakotilehden liitteenä sekä Fingridin verkkosivuilla. Säästä riippuvan tuotannon lisääntyessä myös kodeissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota sähkön kulutukseen.

”Hallitse kotisi sähkönkulutusta” –opas tarjoaa hyötytietoa siitä, miten kotitaloudet voivat vaikuttaa omaan energiankulutukseensa ja sen kustannuksiin sähkölaitteiden ohjauksen eli kulutusjouston avulla.

Säästä riippuvan sähköntuotannon yleistyessä sähköjärjestelmältä vaaditaan yhä enemmän joustavuutta. Kotitaloudet ovat merkittävä sähkönkuluttajaryhmä ja merkittävässä roolissa myös kulutusjouston lisäämisessä. Esimerkiksi asumiseen kuluu Suomessa noin 20 prosenttia energiankäytöstä – luvussa ovat mukana niin pientalot kuin kerrostalot. Yksittäisen asunnon osuus on pieni, mutta yhteisvaikutus on suuri.

”On järkevää säädellä sähkönkäyttöä siten, etteivät kaikki toiminnot käytä sähköä samanaikaisesti. Esimerkiksi asunnon lämmitys voidaan hetkellisesti tauottaa, kun energiaa käytetään paljon muuhun, kuten vaikkapa saunan lämmitykseen. Jos lämmitys taukoaa vartiksi, sitä ei käytännössä huomaa mitenkään”, tekn. lis., talotekniikan yliopettaja Pirkko Harsia kuvailee oppaassa. Kuluttajien avuksi on kehitteillä älykkäitä ohjausjärjestelmiä, joiden avulla sähkötehonohjaus voidaan automatisoida. 

Opas herättelee kotitalouksia varautumaan tulevaisuuteen jo nyt.  Sähkön järkevällä käytöllä varmistetaan, että sitä riittää myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot oppaasta:

Marjut Määttänen, viestintä, Fingrid, marjut.maattanen[at]fingrid.fi