;
3.5.2018 14.31
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Nord Pool uusii yritysrakennettaan tulevaisuutta varten

Euroopan johtavan sähköpörssin Nord Poolin omistajat - Pohjoismaiden ja Baltian kantaverkkoyhtiöt - ilmoittivat tänään torstaina 3. toukokuuta yrityksen juridisen rakenteen uudelleenjärjestelyistä, jossa markkinoiden yhteenliittämisoperaattorin toiminnot erotetaan kaupallisesta sähköpörssitoiminnasta. 

Kahden uuden juridisen yksikön omistajaksi tulee holdingyhtiö, jolla varmistetaan kestävä toiminta sekä kiinteä ja kustannustehokas yhteistyö. Nord Poolin yleiskokous hyväksyi uuden yritysrakenteen muodollisesti 19. huhtikuuta 2018.

Muutoksen takana on se, että Nord Pool toimii nopeasti kehittyvällä teollisuudenalalla. Kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevat verkkosäännöt (CACM) tarjoavat perustan yhden energiamarkkinan toteutukselle koko Euroopassa ja verkkopörssien väliselle kilpailulle. 

Nord Pool toimii viranomaisten hyväksymänä sähkömarkkinaoperaattorina (NEMO) viidessätoista Euroopan maassa CACM:n sääntöjen mukaisesti. Nord Poolilla on kaksi tehtävää. Ensinnäkin, se ajaa markkinoiden yhteenliittämistä, tähän sisältyy mm. käyttö-, kehitys- ja kunnossapitoalgoritmeja, ‑järjestelmiä ja ‑menettelyjä vuorokausimarkkinoiden ja päivän sisäisen markkinan yhdistämiseksi Euroopassa. Toiseksi, se kilpailee samanaikaisesti tarjoamalla markkinaosapuolille kaupallisia tuotteita ja palveluja vuorokausimarkkinoita ja päivän sisäistä markkinaa varten.

Nord Poolin omistajat toteavat yhteisessä lausunnossaan: ”Sähköpörssiliiketoiminnan olennaisia tehtäviä ovat asiakkaisiin liittyvät toimet ja markkinoiden yhteenliittämiseen kuuluvat velvoitteet. Valmistaudumme tulevaisuuteen irrottamalla Nord Poolin MCO-toiminnot ja kaupalliset asiakastoiminnot juridisesti toisistaan."

”Näin voimme varmistaa toimitusvarmuuden samalla kun varmistamme, että asiakaspainotteiset toiminnot ovat valmistautuneet hyvin tulevaa kilpailua varten. Uudesta järjestelystä ei aiheudu asiakkaille muutoksia päivittäisissä liiketoimissa Nord Poolin kanssa.”

Lisätietoja:

https://www.nordpoolgroup.com/