;
22.10.2018 11.00
Ajankohtaista

Julkinen kuuleminen Fingridin käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuudesta

Fingrid on käynnistänyt julkisen kuulemisen ehdotuksesta, joka koskee sähköjärjestelmän käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuutta. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridiin viimeistään 22.11.2018.

Nyt käynnistetty julkinen kuuleminen koskee sähköjärjestelmän käyttötoiminnan tiedonvaihtoon liittyviä organisaatioiden rooleja, vaatimuksia ja vastuita. Kuuleminen on suunnattu jakeluverkkoyhtiöille, sähkön tuottajille ja kuluttajille sekä reservitoimittajille ja tasevastaaville.

EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähkön siirtoverkon käyttöä koskevat suuntaviivat’ (Guideline on Electricity Transmission System Operation, Komission asetus 2017/1485) edellyttää kantaverkkoyhtiöitä laatimaan kansallisen ehdotuksen käyttötoimintaan liittyvästä tiedonvaihdon laajuudesta ja vaatimuksista sekä toimittamaan sen sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi. Fingrid on laatinut suuntaviivan mukaisesti ehdotuksen sähköjärjestelmän käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuudesta (liitteenä).

Reaaliaikaisen tiedonvaihdon päivitetty sovellusohje (liitteenä) otetaan käyttöön sen jälkeen, kun viranomainen on vahvistanut Fingridin käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuuden. Sovellusohje ei ole kuultavana.

Aikataulu

Lausunnot Fingridin käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuudesta pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 22.11.2018. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuuden konsultaatio”.

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotuksen ja toimittaa sen 30.11.2018 mennessä Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Antti-Juhani Nikkilä, antti-juhani.nikkila[at]fingrid.fi

Timo Kaukonen, timo.kaukonen[at]fingrid.fi