;
8.1.2018 14.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingridin varavoimalaitokset turvaavat sähkönsaantia häiriötilanteissa - kunnossapitotoimittajaksi Maintpartner Oy

Fingridin omistamien varavoimalaitosten tehtävänä on turvata sähköjärjestelmän käyttövarmuus yllättävissä häiriötilanteissa. Fingrid on valinnut yhdeksän varavoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon palvelutoimittajaksi Maintpartner Oy:n. Sopimus alkaa 1.7.2018 ja on pituudeltaan kolme vuotta.

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka huolehtii, että sähköt pysyvät päällä valtakunnassa. Tärkeä osa Fingridin toimintaa on huolehtia, että sähköä tuotetaan joka hetki sama määrä kuin sitä kulutetaan. Jos esimerkiksi iso sähköä tuottava voimalaitos yllättäen vikaantuu, tarvitaan nopeasti vastaava määrä sähköä vikaantuneen laitoksen tilalle. Toimintavarmojen ja tehokkaasti kunnossapidettyjen varavoimalaitosten tehtävänä on turvata yhteiskunnan sähkönsaantia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Fingrid omistaa kymmenen varavoimalaitosta, joita voidaan käyttää muun muassa edellä kuvatuissa häiriötilanteissa. Fingridin varavoimalaitoksia ei käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon, ja häiriötilanteissakin puuttuva tuotanto korvataan ensisijaisesti kaupallisella säätösähköllä. Varavoimalaitoksia käytetään silloin, kun sähkön tuottajilla ei ole riittävästi kaupallista säätösähköä tarjolla.

Fingrid hankkii kaikki varavoimalaitoksilla tehtävät työt muilta yrityksiltä. Käyttö- ja kunnossapitopalvelut yhdeksälle varavoimalaitokselle kilpailutettiin julkisena hankintana vuoden 2017 aikana. Käyttö- ja kunnossapitopalvelut kattavat varavoimalaitosten laitteiden ja kiinteistöjen huollot ja korjaukset, laitosten koekäyttöjen suorittamisen sekä yleisen valvonnan. Julkisen kilpailutuksen voitti Maintpartner Oy, joka vastaa jatkossa varavoimalaitosten laitteiden ja kiinteistöjen kunnossapidosta, koeajojen valvonnasta sekä laitosten yleisestä valvonnasta. Sopimuksen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Maintpartner on suomalaislähtöinen teollisen käytön ja kunnossapidon palveluyritys. Yritys auttaa parantamaan laitosten tuottavuutta ja luotettavuutta sekä pitkäaikaisilla käyttö- ja kunnossapitopalveluilla että huippumodernein digitaalisin ratkaisuin ja projektitoimituksin.

Fingrid omistaa kymmenen varavoimalaitosta, joista yhdeksän palvelut hankitaan julkisella kilpailutuksella erityisalojen hankintalain mukaisesti. Olkiluodon varavoimalaitos sijaitsee ydinvoimalaitoksen alueella, ja sen palvelut hankitaan TVO Nuclear Services Oy:ltä.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj  Sampsa Holmberg, voimalaitospäällikkö, 040 709 5711
Maintpartner Oy Mika Riekkola, myynti- ja markkinointijohtaja, 040 739 6607