;
6.7.2018 10.41
Ajankohtaista

Fingridin päätös muutoksista 31.3.2015 nimetyn kantaverkon laajuuteen

Fingrid on julkaissut kantaverkon laajuutta koskevan nimeämispäätöksen muutospäätöksen 6.7.2018. Muutospäätös koskee Fingridin 31.3.2015 julkaisemaa kantaverkon laajuutta koskevaa nimeämispäätöstä valvontajaksolle 2016 – 2019.

Nimeämispäätöksen muutosta koskevassa päätöksessä käsitellään sellaisia kantaverkon laajuuteen liittyviä muutoksia, jotka koskevat kantaverkkoon nimeämispäätöksessä nimettyjen verkonosien poistamiseen kantaverkosta.

Muutospäätöksen päiväyksestä 6.7.2018 alkaen alla olevien kohtien a. – e. voimajohtoja ja sähköasemaa ei lueta kuuluvaksi kantaverkkoon. Luettelon voimajohto-osuuksia f. – h. ei lueta kuuluvaksi kantaverkkoon 13.12.2019 alkaen.

Seuraavat Fingridin omistamat verkon osat eivät täytä kantaverkolle sähkömarkkinalaissa asetettuja kriteereitä:

a.                   Espoo – Leppävaara itäinen ja läntinen kaksoisjohto (14,7 km + 14,7 km)
b.                   Leppävaaran 110 kV sähköasema
c.                   Leppävaara – Tammisto (12,7 km)
d.                   Anttila – Vaarala (23,9 km)
e.                   Isokangas – Maalismaa – Raasakka (22,1 km)
f.                    kaksi rinnakkaista osuutta voimajohdoista Hikiä – Nikkilä it ja lä (2 x 7,9 km)
g.                   osuus voimajohdosta Koria – Nikkilä pohjoinen (7,9 km)
h.                   osuus voimajohdosta Koria – Nikkilä eteläinen (11,2 km)

Kantaverkosta pois jäävien voimajohtojen yhteispituus on 123 km ja yksi sähköasema.

Lisätietoja
asiakaspäällikkö Petri Parviainen, puh. 0400 527 706