;
4.1.2018 12.00
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid uusii Nurmijärven sähköaseman - Keski-Uudenmaan sähkönsaannin luotettavuus paranee

Keski-Uudenmaan sähkönsaantia turvaava 1970–luvulla rakennettu Nurmijärven sähköasema uusitaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sähköaseman nykyaikaistamisella varmistetaan luotettava sähkönsiirto Keski-Uudenmaan alueen sähkönkäyttäjille.

Fingridin kantaverkko ja sen yhdistämä koko maan kattava sähköjärjestelmä on laajin ja vaikutuksiltaan merkittävin infrastruktuuri maassamme. Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä ja sen kehittäminen ja ylläpito kuuluvat Fingridin perustehtäviin.

Pitkäjänteisellä kantaverkon kehittämisellä varmistetaan, että sähkön siirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille asetetut laatuvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. 1970-luvulla rakennettiin suuri määrä 400 kilovoltin sähköasemia, joista lähestulkoon kaikki on uusittu viimeisen vuosikymmenen aikana tai niitä uusitaan parhaillaan.

Yksi uusittavista asemista on Nurmijärven Nukarissa sijaitseva 400/110/20 kilovoltin sähköasema. Keväällä 2018 alkavissa rakennustöissä aseman laitteita ja järjestelmiä uusitaan vastamaan niille asetettuja nykyaikaisia laatuvaatimuksia. Lisäksi asematontille rakennetaan kokonaan uusi valvomorakennus ja aseman muuntajaa varten rakennetaan uusi öljynerotus- ja sammutusvesiallas.

Sähköaseman perusparannuksen urakoitsijaksi on valittu Infratek Finland Oy. Sopimuksen arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333
projektipäällikkö Ville Viita, puh. 030 395 4229