;
15.8.2018 10.04
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Fingrid mukana joustomarkkina-alustan kehittämiseen tähtäävässä EU-hankkeessa

Suomen, Viron ja Latvian alueella ryhdytään kokeilemaan joustomarkkina-alustaa osana laajaa Horizon 2020 -EU-ohjelmaa. Neljä vuotta kestävä projekti on askel kohti reaaliaikaisia, hajautettuja sähkömarkkinoita ja luo alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Fingrid on mukana hankkeessa.

EU:n komissio antoi heinäkuun alussa positiivisen rahoituspäätöksen Horizon2020 -ohjelmaan kuuluvalle kansainväliselle hankkeelle, jossa Fingrid on mukana. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja demonstroida uudenlaista sähköjärjestelmän joustojen kauppapaikkaa ja siihen liittyviä prosesseja. 

Laaja EU-hanke jakautuu useisiin osaprojekteihin. Fingrid on mukana Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin vetämässä osaprojektissa, jossa tarkoitus on kokeilla Suomen, Viron ja Latvian alueella toimivaa joustomarkkina-alustaa. Alustan tavoitteena on mahdollistaa hajautettujen resurssien hyödyntäminen niin tehotasapainon ylläpitoon kuin jakeluverkkojen sekä tasevastaavien tarpeisiin.

"Joustomarkkina-alusta on askel kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita ja hajautettujen resurssien hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Lisäksi alusta luo uusia mahdollisuuksia innovatiivisille toimijoille sähkömarkkinoilla ja tarjoaa ansaintamahdollisuuksia joustavien resurssien omistajille." sanoo älykkäiden sähköverkkojen parissa työskentelevä Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos.

Koko EU-projektissa on 42 osallistujaa 15 maasta. Suomesta hankkeessa on Fingridin lisäksi mukana Elenia, Empower ja Tampereen teknillinen yliopisto. Projekti kestää neljä vuotta.

Lisätiedot:

Risto Lindroos, Fingrid, puh.  040 501 9996

Heidi Uimonen, Fingrid, puh. 040 661 9229