;
14.9.2018 11.00
Ajankohtaista

Fingrid julkaissut uudet kuvaukset reservikohteiden hyväksyttämisestä ja teknisistä vaatimuksista

Taajuuden vakautus- ja palautusreservien teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi on nyt kuvattu entistä tarkemmin. Uudet dokumentit astuvat voimaan 2019.

Fingrid tarkentaa kuvauksia reservikohteiden hyväksyttämisestä, koska EU-asetus sähkön siirtoverkon käytön suuntaviivoista asettaa raamit reservien esivalintaprosessin kululle ja edellyttää siirtoverkonhaltijoita julkaisemaan kuvauksen prosessin yksityiskohdista. Uusien dokumenttien myötä myös teknisiin vaatimuksiin tulee joitakin muutoksia.

Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi 

Keskeiset muutokset nykytilanteeseen nähden:

- taajuusohjattu häiriöreservi tulee kyetä aktivoimaan uudelleen viimeistään 15 minuuttia edellisen aktivoinnin jälkeen

- energiavarastoille vaatimukset varaustason hallintaa koskien

- uusien säätökokeiden voimassaoloaika 5 vuotta

- taajuusohjatun häiriöreservin säätökokeisiin kuuluu jatkossa myös askelmainen taajuusmuutos 49,7 Hz:iin säädön lineaarisuuden todentamiseksi

Uusi dokumentti Fingridin sivuilla

Nykyinen Taajuusohjattujen reservien ylläpidon sovellusohje poistuu käytöstä 1.1.2019 alkaen.

Automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi 

Keskeiset muutokset nykytilanteeseen nähden:

- suodattamaton aktivointisignaali poistuu

- aktivointiaika muuttuu 2 minuutista 5 minuuttiin ja säätökokeessa käytettävä testisekvenssi muuttuu

- säätökokeiden voimassaoloaika 5 vuotta

Uusi dokumentti Fingridin sivuilla

Nykyinen "Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje" poistuu käytöstä 1.1.2019 alkaen.

Manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi 

Ei sisällä merkittäviä muutoksia nykykäytäntöön.

Uusi dokumentti Fingridin sivuilla

Oheiset uudet dokumentit tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Lisätiedot:

FCR: Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

aFRR ja mFRR: Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185

Manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyvaksyttamisprosessi