;
23.10.2018 12.39
Ajankohtaista

Asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin hyvässä kasvussa kaikilla mittareilla

Asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin on kehittynyt edelleen hyvään suuntaan viime vuodesta. Tyytyväisyys Fingridin toimintaan on kasvanut kaikilla mittareilla, ja myös eri palvelujen yleisarvosanat ovat nousseet edelleen. Asiakkaista 87 prosenttia on valmiita suosittelemaan Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa.

Teetimme syys-lokakuussa vuotuisen tutkimuksen, jolla selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä Fingridiin sekä kerätään palautetta toimintamme kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat erittäin myönteiset; jo ennestään korkea asiakastyytyväisyys on noussut edelleen kaikilla osa-alueilla vuodentakaiseen tutkimukseen verrattuna.

Erityisesti tyytyväisyys Fingridiin yhteystyöhaluisena ja –kykyisenä toimijana on kasvanut. Sen keskiarvo on nyt 4,1 (asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti … 5 = onnistunut erittäin hyvin). Samaan keskiarvoon 4,1 yltävät myös arviot asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta sekä aktiivisuudesta kansainvälisessä yhteistyössä.

Heikoimmaksi onnistuminen koetaan kustannustehokkaiden ratkaisujen tekemisessä, mutta tulos 3,8 on sekin parempi kuin edellisissä tutkimuksissa. Myös arvio asiakkaan liiketoiminnan tuntemisesta ja ymmärtämisestä jää niukasti alle 4:n.

Fingridin tunnettuudessa vielä kehitettävää 

Fingrid nähdään luotettavana toimijana. Avoin asiakasvuorovaikutus toiminnan eri tasoilla koetaan positiivisena, minkä vuoksi asiakkaat mielellään suosittelevat Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa. Tänä vuonna suosittelu on noussut 87 prosenttiin viime vuoden 82:sta.

Fingridin tunnettuus on pysynyt lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017.  Sähköntuottajat ja verkkoyhtiöt tuntevat Fingridin kohtuullisen hyvin. Tunnettuudessa on eniten parannettavaa sähkönkäyttäjien ja sähkökauppiaiden keskuudessa.

”Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta. On hienoa huomata, että asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä Fingridiin. Haluamme myös jatkossa kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa koko yhteiskunnan hyväksi. Kiitos myös avoimista palautteista ja kehitysehdotuksista. Palaute on ehdottoman tärkeää toimintamme ohjaamisessa. Käsittelemme kaikki palautteet ja kehitysehdotukset huolellisesti”, johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.

Tutkimuksen tuloksista tehdään loppuvuonna tarkempi analyysi, josta tiedotetaan myös asiakkaille. 

Lisätiedot:

Rami Saajoranta, Fingrid Oyj, rami.saajoranta(at)fingrid.fi

Fingrid toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimuksen vuosittain syksyllä. Tämän vuoden tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa kyselylomake- ja haastattelututkimuksena yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Vastauksia saatiin 150 kappaletta. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!