;
2.10.2017 14.30
Ajankohtaista

Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan Pohjois-Savossa 4.-5.10.2017

Kuopion ja Siilinjärven alueella harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuus-organisaation voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus näkyy Pohjois-Savon alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.
JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö, joka lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Pohjois-Savon alueella Savon Voima Verkon ja Kuopion Energian jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten luonnonilmiöiden, terroritekojen, väkivallan, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriön kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteet

Harjoituksessa on selvitelty ennakkoon kuutta osa-aluetta, joiden toimintaa harjoituksessa tullaan testaamaan: vikojen korjaustyön resurssien ja kaluston riittävyys, virka-avun käyttö, kunnan johtoryhmän toiminta, polttoaineen jakelun varmistaminen, sähkön palautusjärjestyksen toteutus ja tiedottaminen.

Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä. Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa: 

- viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä 
- energia-alan korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa   
- yhdenmukaisessa tiedottamisessa organisaatioiden sisällä ja organisaation ulkoisille sidosryhmille
- kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisessa tilanteessa.

Harjoitusta on valmisteltu yli vuosi

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitusta on valmisteltu runsaan vuoden ajan. Mukana valmistelussa ovat olleet toimialan yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat. Mukana valtakunnallisessa harjoituksessa on lähes 400 henkilöä eri organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2017 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Siilinjärven
kunta, Kuopion kaupunki, Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuopion Vesi, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä useita muita viranomaisia ja yrityksiä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 029 505 1060
petri.nieminen@nesa.fi

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
puh. 0400 756 146
arto.pahkin@fingrid.fi
 

Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011 ja VALVE 2014 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.