;
20.2.2017 09.40
Ajankohtaista

Venäjän rajasiirtotariffit ja rajasiirrosta kertyneet tuotot ja kustannukset vuoden 2016 aikana

Venäjän 400 kV siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat valvontakauden alusta (1.1.2016) lukien 20,6 M€ ja kerätyt tariffituotot olivat 22,6 M€, molemmat ilman ns. ITC-maksua. Keskeisimpänä syynä tariffituoton ylijäämään (2,0 M€) oli Suomen aluehinnan nousu.
Vastaavasti 110 kV siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat valvontakauden alusta lukien 1,7 M€ ja kerätyt tariffituotot olivat 1,4 M€, molemmat ilman ns. ITC-maksua.
 
Fingridin tavoitteena on tasata 400 kV ja 110 kV rajasiirron aiheuttamat kustannukset ja rajasiirrosta saatavat tulot valvontakauden 2016-2019 aikana.
 
Fingridin Venäjän rajasiirtotariffit 1.4.2017 alkaen
 
Fingrid laskee 400 kV rajasiirtotariffin tasoa. Tariffin kerroin Venäjän ei-huipputuntien aikana, knoncap, on 1.4. 2017 alkaen 0,32 ja huipunaikainen kerroin kcap on 0,1.
 
Venäjän rajan 110 kV yhteyksien tariffin ns. main grid service fee nousee arvoon 3,0 €/MWh.
 
 
Lisätietoja:
Risto Lindroos, puh. 030 395 5139