;
23.2.2017 12.50
Ajankohtaista

Uusi loissähkön hinnoittelu vuoden 2017 alusta

Kantaverkon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat viime vuosina oleellisesti kasvaneet johtuen loistehon määrän kasvusta ja sitä kautta kantaverkon jännitteen kasvusta. Tästä syystä Fingrid seuraa liittymispistekohtaisesti loistehon kulutusta sekä laskuttaa loistehon toimituksesta, mikäli se ylittää asiakaskohtaisesti määritellyn loissähköikkunan. 
 
Asiakkaiden loissähköä ei laskuteta 50 suurimman loissähköikkunan ylityksen osalta kuukaudessa, joten laskutuksessa huomioidaan vain jäljelle jäävät ylitykset.
Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimman loissähköikkunan anto- tai ottorajan ylityksen perusteella ja loisenergiamaksu määräytyy loissähköikkunan ylitysenergian perusteella.
Ensimmäinen loissähkölasku lähetettiin asiakkaille 15.2.2017.
 
Loissähkölaskutuksessa sovelletaan portaittaista hinnoittelua siten, että vuonna 2017 loistehorajojen ylittävästä tehosta peritään kolmannes ja vuonna 2018 kaksi kolmannesta loistehon yksikköhinnasta. Lisätietoa täysimääräiseen hinnoitteluun siirtymisestä,  loissähkötuntitehojen seuraamisesta ja kehitteillä olevasta asiakaskohtaisesta liittymispisteiden loissähkömaksujen laskutusraportoinnista voi lukea asiakaskirjeestämme.
.
Lisätietoja:
Tuukka Huikari, asiantuntija, kantaverkkopalvelut, puh.  030 395 5124