;
8.9.2017 16.00
Ajankohtaista

Tarjouspyyntö osallistumisesta taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon 2018

Fingrid järjestää tarjouskilpailun taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpidosta ajanjaksolle 1.1.2018 – 31.12.2018.

Fingrid hankkii osan ylläpidettävästä reservikapasiteetista kotimaisilta vuosimarkkinoilta tämän tarjouskilpailun perusteella. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii taajuusohjattua reserviä Venäjältä ja Virosta sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista.
 
Taajuusohjattujen reservien sopimusehtoja on tarkistettu ja keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:
  • Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) aggregointi useasta taseesta on mahdollista, ja avoimen toimitusketjun ulkopuolinen osapuoli voi ensi vuoden alusta toimia reservinmyyjänä ja sopimusosapuolena molemmissa reservilajeissa.
  • Energiavarastojen osallistumismahdollisuuksia reservimarkkinoille on parannettu. Reservikohde, jonka aktivointikyky on rajallinen, kuten akusto tulee kyetä vähintään 30 minuutin yhtäjaksoiseen täysimääräiseen aktivointiin.
  • Lisäksi sopimuksen ja sovellusohjeen tekstejä on joiltain kohdin selkeytetty.

Tarjous on toimitettava Fingridille 29.9.2017 klo 16:00 mennessä tarjouspyynnön mukaisesti.

 
Lisätietoja:

Anders Lundberg puh. 030 395 4171 tai Laura Ihamäki puh. 030 395 5166


Liitteet:

Tarjouspyyntö v. 2018

Taajuusohjattujen reservien vuosisopimus 2018

Sovellusohje 2018

Tarjouslomake 1_taajuusohjattu käyttöreservi

Tarjouslomake 2_taajuusohjattu häiriöreservi