;
4.12.2017 09.45
Ajankohtaista, Projektit

Tammiston sähköaseman valoaita hehkuu sinivalkoisissa väreissä

Vantaan Tammiston sähköaseman uusi aita valmistui Suomi 100 -juhlan kynnyksellä. Fingridin sähköasemaa ja sen ympäristöä elävöittävät nyt vaihtuvissa väreissä aaltoilevat led-valot. Itsenäisyyspäivän ja Suomi 100 -juhlinnan ajan sävyt ovat sinivalkoiset.

250 met­rin pi­tui­sen ai­dan etuo­sa ja ta­kao­sa ovat si­nistä terästä. Välissä on vaa­lea alu­mii­ni­le­vy ja yli sata led-va­lai­sin­ta. Kun ai­das­sa on va­lot, näkyy va­lais­tus etu­puo­len teräsle­vyn rei’stä.

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton työryhmä ideoi usei­ta eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, jois­ta Fingrid ja Van­taan kau­pun­ki yh­teis­työssä va­lit­si­vat so­pi­vim­man. Va­li­tuk­si tuli Si­ni­aal­to-eh­do­tus, jon­ka ins­pi­raa­tio­na on ol­lut si­ni­funk­tion muo­to. Lue lisää aidan suunnittelusta ja katso siniavalkoinen video verkkolehtemme artikkelissa.