;
26.9.2017 09.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Taajuuden laadun raportti vuodelta 2016 julkaistu

Fingrid on julkaissut raportin pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laadusta vuonna 2016. Raportissa esitetään tunnuslukuja myös aiemmilta vuosilta.

Nyt julkaistussa raportissa on tutkittu taajuuden normaalialueen (taajuusalue 49,9 - 50,1 Hz) poikkeamien lukumäärää ja kestoa. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2016 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä. 

Viime vuoden raporttiin verrattuna mukaan on otettu joitakin uusia tunnuslukuja, myös aiemmilta vuosilta, ja raportin rakennetta on uudistettu.

Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä taajuuden laatu on heikentynyt 2000-luvulla aina 2010-luvun alkuun asti. 2010-luvun alkupuoliskolla taajuuden laadun heikkenemistä on saatu hillittyä, mutta vuosi 2016 oli kokonaisuutena hieman heikompi vuosi edellisvuosiin verrattuna.

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain.

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

Minna Laasonen, Fingrid, puh. 030 395 5132

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee. 

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin Fingridin YouTube-kanavalla julkaistusta Reservit-videossa.