;
18.12.2017 14.20
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Pohjoismaiden ja Baltian häiriötilastot vuodelta 2016 julkaistu

Pohjoismaiden ja Baltian suurjänniteverkkojen käyttöhäiriötilastot vuodelta 2016 on julkaistu Fingridin kotisivuilla.

Tilastoissa esitetään siirtoverkon häiriöitä, vikoja ja toimittamatta jäänyttä sähköenergiaa. Omana raporttinaan julkaistiin eri maiden välisten tasasähköyhteyksien siirtoja, käytettävyyttä ja keskeytyksiä koskevat tiedot.

Vuonna 2016 ei sattunut yhtään vakavampaa häiriötä. Vaihtosähköverkon häiriöiden lukumäärä oli Suomessa keskimääräisellä tasolla, mutta toimittamatta jäänyttä energiaa oli jopa 40 % vähemmän. Siirtovarmuus vuonna 2016 oli Suomessa selkeästi parempi kuin Pohjoismaissa ja Baltiassa keskimäärin.

Tasasähkölinkkien häiriöiden lukumäärää on saatu aktiivisilla toimenpiteillä pienentymään huomattavasti. Suomen kantaverkkoon liittyvät HVDC-linkit ovat käytettävyydeltään selvästi Pohjoismaiden parhaita.

Häiriötilastot 2016 

Lisätiedot:

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid Oyj, puh 030 395 4172, etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi