;
20.9.2017 08.30
Ajankohtaista

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan kuormat valittu

Fingrid toteuttaa yhteistyössä Teollisuuden Voiman kanssa Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön järjestelmäsuojan.
Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja kytkee sähkönkulutusta pois siten, että kantaverkkoon kohdistuva tehonmuutos on enintään 1 300 megawattia, mikäli nettosähköteholtaan 1 600 megawatin OL3 irtautuu äkillisesti kantaverkosta.
 
Fingrid on yhteistyössä TVO:n kanssa järjestänyt kesällä tarjouskilpailun järjestelmäsuojaan liitettävien kuormien valitsemiseksi. Tarjouskilpailun perusteella järjestelmäsuojaan on valittu yhteensä 396 MW teollisuuskulutusta kahdeksalta paikkakunnalta: 

·         Kemira Chemicals Oy, Äetsä
·         Metsä Board Oyj, Joutseno ja Kaskinen
·         Stora Enso Publication Papers Oy, Anjalankoski
·         Stora Enso Oyj, Imatra
·         UPM Paper Ena Oy, Jämsänkoski, Kaipola ja Rauma
 
Nyt valittujen kuormien osalta järjestely on voimassa marraskuun 2020 loppuun. Suojan tekninen toteutus tehdään siten, että OL3:n suunnitellut koekäytöt on mahdollista tehdä ensi vuonna.
 
Fingrid vastaa kuormien haltijoille suojaan osallistumisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista 250 megawatin tehoon saakka. TVO vastaa 250 megawatin ylittävästä osasta ja lisäksi kuormanhaltijalle maksettavista markkinaperusteisista korvauksista. Kustannusvaikutus Fingridille on kuormanhaltijoille maksettavan 250 megawatin osalta arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, Fingrid, puh. 030 395 5181
Asiantuntija Laura Ihamäki, Fingrid, puh. 030 395 5166