;
21.6.2017 11.30
Ajankohtaista

Kantaverkko kehittyy yhteistyössä asiakkaiden kanssa - luonnos kehittämissuunnitelmasta vuosille 2017 - 2027 on julkaistu kommentoitavaksi

Fingrid on kehittänyt kantaverkkoa perustehtävänsä mukaisesti koko 20-vuotisen olemassaolonsa ajan. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä varmistetaan että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut laatuvaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehittämissuunnitelman luonnos vuosille 2017 - 2027 on julkaistu 21.6.2017, ja palautteita ja kommentteja siihen voi lähettää 8.9.2017 asti.
Joka toinen vuosi julkaistava Kantaverkon kehittämissuunnitelma on otos Fingridin sen hetkisestä investointisuunnitelmasta. Suunnitelmissa huomioidaan energia-alalla tapahtuvat muutokset ja pyritään varautumaan vaikeasti ennustettavaan tulevaisuuteen.

Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta vuosille 2017 - 2027 on laadittu luonnos, joka perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittuihin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös Itämeren alueen kehittämissuunnitelma sekä koko Euroopan laajuinen kymmenvuotinen verkkosuunnitelma (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP). Suunnitelman lisäksi dokumentissa kuvataan Fingridin kantaverkon kehittämisprosessi ja kerrotaan kehittämiseen liittyvistä toimintaympäristön muutoksista.
 
Luonnos on lähetetty kommentoitavaksi Fingridin asiakkaille ja julkaistu Fingridin internet-sivuilla 21.6.2017 ja kaikilla Fingridin sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta
ja kommentoida luonnosta 8.9.2017 asti.
 
Kehittämissuunnitelman luonnokseen voi tutustua täällä, ja palautteet luonnoksesta pyydämme lähettämään osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan syksyllä 2017.
 
Lisätietoja antavat:
asiantuntija Kaisa Nykänen, puh. 040 192 6424
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh. 040 551 3947