;
28.11.2017 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen tasehallinnan rakenne-ehdotuksesta alkaa. Tasehallinnan kehitys nostettava pohjoismaiselle agendalle

Fingrid pitää tervetulleena pohjoismaisten energiaministerien tuoretta päätöstä perustaa pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi. Pohjoismaisen tasehallinnan kehittäminen on luonteva aihe keväällä järjestettävään ensimmäiseen foorumiin. Fingrid on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen ehdotuksesta, joka koskee pohjoismaista tasehallintarakennetta. Julkinen kuuleminen jatkuu 4.1.2018 saakka.

Pohjoismaista sähköjärjestelmää ravistelee ennennäkemätön murros, kun sähköntuotantorakenne muuttuu nopealla aikataululla hiilivapaaksi, sään mukaan vaihtelevaksi ja hajautetuksi. Samaan aikaan Pohjoismaiden ja muun Euroopan väliset uudet sähkönsiirtoyhteydet luovat edellytyksiä yhä vahvemmalle markkinaintegraatiolle. 
Sään mukaan vaihtelevan tuotannon lisääntyessä tarve käydä sähkökauppaa reaaliajassa kasvaa. Tehokkaasti toimiva tasehallinta luo edellytykset reaaliaikaiselle kaupalle ja siirtymän toteuttamiselle puhtaaseen sähköjärjestelmään markkinaehtoisesti. Tasehallinnalla tarkoitetaan niitä toimia, joilla varmistetaan sähkön tuotannon ja kulutuksen reaaliaikainen tasapaino, erityisesti säätösähkö- ja reservimarkkinoita.

"Tasehallinnan kehittäminen tulee tehdä avoimesti ja yhdessä sidosryhmien kanssa. Pohjoismaisten energiaministerien viime viikolla perustama sähkömarkkinafoorumi Nordic Energy Forum on oiva paikka keskustelulle ja kehittämistoimenpiteiden linjaamiselle", sanoo Fingridin sähkömarkkinajohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Fingridille on tärkeää, että keskeisten säätösähkömarkkinoita ja tasehallintaa koskevien periaatteiden valmistelu tehdään yhdessä markkinatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Fingridin tavoitteena on luoda edellytyksiä avoimille ja tasapuolisiin periaatteisiin perustuville tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille. Laajat markkinat hyödyttävät kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia koko Itämeren alueella.

Lue lisää Fingridin markkinakehityksen tavoitteista: Johtokatu - Tiekartta vihreään sähköjärjestelmään.

Julkinen kuuleminen tasehallintarakenteesta - Sidosryhmät mukaan kehittämään

EU:n lainsäädäntöön kuuluva 'sähkön siirtoverkon käytön suuntaviivat' tuli voimaan 14.9.2017. Suuntaviivat edellyttävät kantaverkkoyhtiöitä laatimaan yhteisen ehdotuksen tasehallintarakenteesta kullakin synkronialueella ja toimittamaan sen sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi viimeistään 14.1.2018. Tasehallintarakenteella tarkoitetaan taajuudenhallinnan perusrakennetta, jossa otetaan huomioon taajuuden hallintaa ja ylläpitoa koskevat näkökohdat, erityisesti vastuut ja velvoitteet sekä eri reservilajit ja niiden käyttötarkoitukset.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt eivät ole päässeet sopuun yhteisestä tasehallintarakenne-ehdotuksesta. Fingrid on käynnistänyt oman julkisen kuulemisen, koska myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet erillisen julkisen kuulemisen. Fingridin ehdotuksen lähtökohtana on nykyinen tasehallintarakenne, joka antaa hyvät mahdollisuudet kehittää sähkön reaaliaikamarkkinoita.

"Olemme sitoutuneet tasehallinnan ja reaaliaikamarkkinoiden kehittämiseen yhdessä sidosryhmien ja muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Tasehallintarakenne tulee kuitenkin lain mukaan nyt formalisoida. Olemme päätyneet ehdottamaan nykyistä, pitkälle vietyyn integraatioon perustuvaa ja maailmanlaajuisesti edistyksellistä rakennetta jatkokehityksen lähtökohdaksi", linjaa Asta Sihvonen-Punkka.

Fingridin käynnistämän julkisen kuulemisen materiaali sekä ohjeet vastaamiseen löytyvät alla olevasta linkistä. Toivomme vastauksia esittämiimme kysymyksiin sekä ehdotusluonnokseen.
Saadun palautteen perusteella Fingrid valmistelee tasehallinnan rakenne-ehdotuksen, jonka Fingrid toimittaa 14.1.2018 mennessä Energiavirastolle ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACERille. Palautteen keskeiset näkökohdat sisällytetään osaksi perustelumuistiota. 

Vastaukset julkiseen kuulemiseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot@fingrid.fi viimeistään 4.1.2018.

Lisätiedot:

Asta Sihvonen-Punkka, asta.sihvonen-punkka(at)fingrid.fi, puh.nro +358 30 395 5235

Vesa Vänskä, vesa.vanska(at)fingrid.fi, puh. nro +358 30 395 5185 

Ritva Hirvonen, ritva.hirvonen(at)fingrid.fi puh. nro +358 30 395 4182

Liitteet: