;
6.4.2017 11.40
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen hintakytkennän varamenettelystä vuorokausimarkkinoilla Baltian kapasiteetinlaskenta-alueella

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen julkinen kuuleminen hintakytkennän varamenettelystä vuorokausimarkkinoilla Baltic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueella alkaa 5.4.2017. Kuuleminen päättyy 5.5.2017.
Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACM GL) velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen vuorokausimarkkinoiden hintakytkennän varamenettelystä. Varamenettelyä käytetään tilanteissa, joissa vuorokausimarkkinoiden hintoja ei saada laskettua.

Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät varamenettelyt ennen niiden käyttöönottoa. Ehdotus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 17.5.2017.
CACM GL:n mukaan kunkin kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkonhaltijat vastaavat varamenettelyjen kehittämisestä yhdessä. Ehdotuksesta on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen sen hyväksymistä.

Fingrid valmistelee varamenettelyjä koskevan ehdotuksen yhdessä Baltian kapasiteetinlaskenta-alueeseen kuuluvien kantaverkonhaltijoiden kanssa Baltic CCR –kapasiteetinlaskenta-alueelle. Ehdotus löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Lisätiedot:
Heini Ruohosenmaa, puh. 030 395 4187
Mikko Heikkilä, puh. 030 395 5113