;
15.6.2017 12.55
Ajankohtaista, Datahub

inPulse Works Oy toimittaa Fingridin datahubin tietokonversiopalvelun

Fingrid Oyj:n omistama yhtiö Fingrid Datahub Oy on valinnut IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys inPulse Works Oy:n toimittamaan Suomen datahubin tietokonversiopalvelun toteutuksen sekä siihen liittyvän tukipalvelun.
Datahub on vuonna 2019 käyttöönotettava sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Datahubin tietokonversiolla tarkoitetaan sähkön vähittäismyynnissä ja -jakelussa käytettävien perus- ja mittaustietojen laadun varmistamista ja niiden lataamista sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmistä uuteen datahub-järjestelmään ennen sen käyttöönottoa.
 
Jotta datahubissa käytettävät tiedot ovat yhdenmukaisia ja oikeassa muodossa, toteutetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa tietokonversiopalvelu.  Palvelun avulla varmistetaan varsinaiseen datahub-järjestelmään ladattavien tietojen laatu ja tarjotaan sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille portaali, jonka kautta he toimittavat lähdetiedot tarkastettaviksi ja edelleen ladattaviksi datahub-järjestelmään. Tietokonversiopalvelu tuottaa tarkastusraportteja, joiden perusteella myyjät ja verkkoyhtiöt korjaavat järjestelmiensä tietoja.
 
Hyvistä vaihtoehdoista inPulsen ratkaisu osoittautui kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi, johtuen yrityksen ratkaisujen korkeasta valmiusasteesta ja ketterästä toimintamallista. inPulse Works on vakuuttanut teknologiaosaamisellaan, toimialan tuntemuksellaan ja asiakaslähtöisyydellään. Fingrid on luottavainen siihen, että inPulse Works pystyy toimittamaan erinomaisen tietokonversiopalvelun toimialan käyttöön.

Tietokonversiopalvelun toteutus käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on, että palvelu avataan pilottiyritysten käyttöön syksyn aikana ja koko toimialalle ensi vuoden huhtikuussa.
 
Lisätietoja datahub-projekista voi lukea sivuillamme täällä.

Fingrid Datahub Oy
Fredrik Södö, erikoisasiantuntija tietokonversiotyö, puh. 030 395 5151
Pasi Aho, datahub-hankkeen projektipäällikkö, puh. 030 395 5262
 
inPulse Works Oy, Juha Rokkanen, CEO
Executive Vice President, Digital Services, Solteq Oyj, puh. 0400 560 977