;
16.11.2017 15.30
Ajankohtaista

Hackathonista korkeatasoisia ehdotuksia ja neljä pilottiprojektia

Fingridin ensimmäinen hackathon 14.-15.11. tuotti erinomaisia ratkaisuehdotuksia sähköjärjestelmän kehittämiseksi. Seitsemän tiimin joukosta valittiin neljä tiimiä, joiden ehdotuksia lähdetään jatkotyöstämään. Hackathon on työskentelymallina tehokas ja vaikuttaa sopivan energia-alan kaltaiselle haastavalle toimialalle.

Fingrid varautuu monin eri tavoin tulevaisuuteen ja sähköjärjestelmän murrokseen. Innovointiin panostetaan monipuolisesti niin sisäisesti kuin kumppaneiden kanssa. Tänä syksynä toteutettiin Fingridin ensimmäinen hackathon. Kaikkiaan seitsemän ammattimaista, korkeatasoista tiimiä kokoontui Fingridin toimipaikkaan Helsinkiin hakemaan ratkaisuja etukäteen tiimeille esiteltyihin tehtäviin.
  
Toinen tehtävistä liittyi sähköjärjestelmän uudistumiseen ja kotitalouksien mukaantuloon sähköntuottajiksi. Tehtävänä oli ratkaista, miten hajautetuista ympäristöistä saadaan siirrettyä tieto Fingridiin reaaliaikaisesti, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Vaihtoehtoisena tehtävänä oli ratkaista, kuinka sähköjärjestelmän tila voidaan ennustaa yhdistelemällä ja analysoimalla dataa eri lähteistä, kuten sähkömarkkinoilta, kansallisesta tuotantokapasiteetista sekä muista relevanteista lähteistä.

Neljä tiimiä jatkopilotteihin

Pilottiprojekteihin valittiin neljä tiimiä: 

  • CollectiveCrunch. Kansainvälinen startup-yritys, joka keskittyi ennustemallien kehittämiseen avoimesti saatavilla olevien tietojen perusteella.
  • Hub Hackers. Solteqin tiimi, joka keskittyi reaaliaikaisen tiedonsiirron haasteeseen. Ratkaisussa annettiin iso painoarvo asiakkaiden ja palvelutoimittajien näkökulmaan. Hyvä ymmärrys sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon vaateista. 
  • Koodikeisarit, yhdistelmätiimi Visma Softwarelta, Rejlersiltä ja Advenilta yhdisti ohjelmisto- ja energia-alan osaamisen. Tiimi kehitti ratkaisua reaaliaikaisen tiedonsiirron haasteeseen.
  • OmegaPI. VTT:n tiimi vahvistettuna  Carunalla keskittyi haasteeseen, jossa haluttiin muodostaa ennuste lähitulevaisuudessa käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetista. Hackathonin aikana tiimi muodosti selvän etenemismallin ja onnistui tekemään esimerkiksi automaattisen UMM-viestin luennan malliin.

Vahvaa paneutumista ongelmanratkaisuun

”Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten vahvasti tiimit paneutuivat ongelmanratkaisuun. Kaikkien seitsemän tiimin esitykset olivat todella laadukkaat, joten jatkopilottien valinta oli vaikeaa”,  hackathonista Fingridissä vastannut kehityspäällikkö Jonne Jäppinen kertoo.

”Koemme, että hackathon-toimintamalli soveltuu hyvin tapauksiin, joissa haetaan ratkaisua ongelmiin ja uusia tapoja toimia. Perinteinen kilpailutusmalli sopii paremmin niihin tapauksiin, jolloin tiedetään etukäteen tarkemmin, mitä halutaan”, hän jatkaa.

Kaikki neljä voittanutta tiimiä toteuttavat yhdessä Fingridin kanssa pilottiprojektin, joiden arvo on 20 000 euroa/projekti. Lisäksi kaikki hackathoniin osallistuneet tiimit saivat 1 500 euron palkinnon. Hackathonin yhteistyökumppanina toimi IndustryHack.

Lisätiedot:

Jonne Jäppinen, Fingrid Oyj, jonne.jappinen[at]fingrid.fi


Hackathon on ict-maailmasta tuttu työskentelymalli, jossa start upit ja muut kehittäjät kerääntyvät määräajaksi yhteen tilaan työstämään ratkaisuja ennaltanimettyyn ongelmaan. Lyhyessä ajassa rakennetaan demo, jota päästään heti testaamaan.