;
22.2.2017 11.50
Ajankohtaista, Projektit

Fingridin päivitetty kaavaohje julkaistu

Fingrid on päivittänyt vuonna 2010 laadittua, maankäytön suunnittelijoiden tueksi tehtyä ohjetta kantaverkon toimintojen huomioon ottamiseksi kaavoituksessa. Ohje on laadittu yhteistyössä ympäristöministeriön ja konsulttien asiantuntijoiden kanssa. Ohjetta on päivitetty muun muassa lainsäädäntöä ja tuuli- ja aurinkovoimaa koskevilla täydennyksillä. Mukana on myös uusia vinkkejä voimajohtoalueiden hyödyntämiseen.
Ohjeessa esitetään asema- ja yleiskaavoituksessa suositeltavat kantaverkon voimajohtojen merkintätavat ja kaavamerkinnät. Ohjeen tavoitteena on välittää kaavoittajille ja rakennusvalvonnalle tietoa, kuinka kantaverkon voimajohto otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja kuinka voimajohtoalueita voidaan hyödyntää. Ohjeessa kerrotaan myös, kuinka voimajohdot otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa terveellisen ja turvallisen ympäristön edellytyksiä arvioitaessa.
 
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia voimajohtoja, joilla on energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon kantaverkon voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohdot vaikuttavat lähiympäristöönsä ja asettavat johtoalueella maankäytölle erilaisia rajoituksia, joista pääosa voidaan kuitenkin ohjeistaa täsmällisesti.

www.fingrid.fi Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot > Ohjeita kaavoittajalle
 
Lisätiedot:
Mika Penttilä, projektipäällikkö, puh. 030 395 5230