;
2.10.2017 10.00
Pörssitiedotteet, Ajankohtaista

Fingrid pitää kantaverkkohinnoittelun ennallaan vuonna 2018

Fingridin keskeisinä tavoitteina on tarjota asiakkaille edullinen hinnoittelu ja varma sähkö. Yhtiön investointiohjelman vakiintuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön onnistuneet toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi mahdollistavat sen, että vuoden 2018 kantaverkkohinnoittelu pidetään vuoden 2017 tasolla. Fingridin kantaverkkomaksut ovat edelleen Euroopan edullisimpia.

Fingrid pitää kantaverkkohinnoittelunsa ensi vuonna vuoden 2017 tasolla. Taustalla on yhtiön investointiohjelman vakiintuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön määrätietoiset pyrkimykset kustannustehokkuuteen. Kantaverkkomaksut ovat edelleen Suomessa Euroopan edullisimpia samalla kun häiriöitä kantaverkossa on erittäin vähän.

Fingrid kehittää Suomen kantaverkkoa tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän ja asiakkaiden tarpeisiin. Kantaverkon ikääntyminen vaatii myös jatkuvia investointeja. Yhtiön investoinnit ovat pienentyneet huippuvuosista ja sähköverkkoon investoidaan jatkossa runsaat 100 miljoonaa euroa vuodessa. Suuria investointeja tulevaisuudessa ovat uuden siirtoyhteyden rakentaminen Ruotsiin sekä Pohjois- ja Etelä-Suomen välisen siirtokapasiteetin lisääminen.

Fingrid tavoittelee määrätietoisesti kustannustehokkuuden parantamista. Kustannustehokkuuden lähtökohta on perustehtäviin keskittyvä strategia ja selkeä johtamisjärjestelmä. Yhtiö toteuttaa tehokkaasti palvelujen markkinaehtoista ulkoistamista ja hankintojen kilpailuttamista ja hyödyntää toiminnassaan digitalisaation mahdollisuuksia. Yhtiö on saanut tehokkuudestaan runsaasti kansainvälistä tunnustusta ja menestynyt erinomaisesti erilaisissa kantaverkkoyhtiöiden välisissä tehokkuusvertailuissa. Kustannustehokas toiminta mahdollistaa edullisen hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

- Toimimme mahdollisimman tarkasti energiaviranomaisen määrittelemän sääntelyn rajoissa ja otamme huomioon muutokset toimintaympäristössä. Olemme saavuttaneet taloudessamme hyvän tasapainon. Tavoitteenamme on pitää hinnanmuutokset pieninä, mikäli merkittäviä yhtiön ulkopuolisia muutoksia ei tapahdu, kertoo talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.

Fingridin toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Vuonna 2016 kantaverkkoyhtiölle käynnistyi uusi neljän vuoden pituinen valvontajakso, jonka yhteydessä myös valvontamalli uudistui. Vuosille 2016 - 2023 voimassa oleva valvontamalli huomioi paremmin verkkotoiminnan kehittämiseen tarvittavan pitkän aikajänteen. Koska Fingridin edellinen valvontajakso oli ylituottoinen, tämä valvontajakso tulee jäämään n. 40 miljoonaa euroa alituottoiseksi.

Kantaverkkohintojen vaihtelua aiheuttavat lähinnä sähkön kulutuksen ja tuotannon muutokset sekä häviösähkön ja sähköjärjestelmän reservien kustannusten vaihtelu. Myös inflaatio ja korkotaso sekä ulkoa ostettavien palveluiden ja materiaalien hintataso vaikuttavat kantaverkkomaksuihin.

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.