;
24.5.2017 12.20
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.5.2017 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi. Muita hallituksen jäseniä ovat Juha Majanen (varapuheenjohtaja), Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.
 
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa kullekin A-sarjan osakkeelle 37 536,09 euroa ja B-sarjan osakkeelle 16 038,49 euroa, yhteensä 97 999 992,05 euroa.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419