;
5.4.2017 11.50
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fingrid luo mahdollisuuksia sähköjärjestelmän murrokselle: Megainvestointeja ja ehdotuksia konkreettisista uudistuksista sähkömarkkinoille

​Sähköjärjestelmää ravistelee ennennäkemätön murros, kun sähköntuotantorakenne muuttuu nopealla aikataululla hiilivapaaksi ja sään mukaan vaihtelevaksi. Fingridin tavoitteena ovat laajat, tehokkaasti toimivat Itämeren alueen sähkömarkkinat, jotka turvaavat sähkön toimitusvarmuuden. Tulevaisuuden vihreä sähköjärjestelmä tarvitsee tuekseen vahvat siirtoyhteydet ja markkinasääntöjen remonttia 2020-luvulle.  

Satojen miljoonien eurojen investoinnit kantaverkkoon

Fingridillä on valmisteilla kolme merkittävää siirtoyhteyttä, joiden avulla varmistetaan vihreään sähköjärjestelmään siirtyminen hallitusti ja turvallisesti.

Satojen miljoonien investointihankkeet·       Metsälinja 400 kV Oulusta Petäjävedelle. Arvioitu valmistuminen 2022, 85 miljoonaa euroa·       Kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsista Suomeen viimeistään vuonna 2025, 200 miljoonaa euroa·       Merenkurkun tasasähköyhteys Vaasan seudulta Ruotsiin. Arvioitu valmistuminen 2020 luvun loppuun mennessä, arviolta 350 - 410 miljoonaa euroa 


Suomen ja Ruotsin välille rakennetaan kolmas 400 kilovoltin vaihtosähköyhteys viimeistään vuonna 2025. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan yhteyden saattaminen EU:n energiainfrastruktuurin kärkihankkeiden listalle vuoden 2017 aikana on tärkeää, jotta hankkeenaikataulu voidaan varmistaa. Uusi yhteys lisää maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia.  Siirtoyhteys Ruotsiin edellyttää myös Suomen sisäisten yhteyksien vahvistamista. Metsälinja Oulusta Petäjävedelle lisää Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä siirtokapasiteettia 700 megawattia.

Samanaikaisesti Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet uuden Merenkurkun tasasähköyhteyden suunnittelun. Uusi noin 800 megawatin suuruinen yhteys on suunniteltu toteutettavaksi 2020 luvun loppuun mennessä. Merenkurkun yhteys korvaisi käyttöikänsä päähän tuleva Fenno-Skan 1 tasasähköyhteyden. Suomen puolella uuden yhteyden lähtöpiste olisi Vaasan seudulla.
 
- Olemme osa kehittyviä Itämeren alueen sähkömarkkinoita. Kehitämme sähkömarkkinoiden toimintaa alueellisten ja eurooppalaisten markkinoiden lähtökohdasta. Uudet siirtoyhteydet tuovat markkinahyötyjä koko Itämeren alueelle ja mahdollistavat sähköjärjestelmän muutoksen, johon liittyy merkittävä uusiutuvan sähköntuotannon lisääminen, kertoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

 

 
 
 
 
Sähkömarkkinoiden remontti käynnissä

Vahvojen sähkön siirtoyhteyksien lisäksi siirtyminen vihreään sähköjärjestelmään edellyttää, että sähkömarkkinasäännöt päivitetään vastaamaan energiamurrosta. Fingrid julkaisee tänään toimenpideohjelman ”Johtokatu - tiekartta vihreään sähköjärjestelmään". Se sisältää konkreettisia aloitteita ja toimenpiteitä sekä käynnissä olevia hankkeita markkinoiden kehittämiseksi. Julkaisu on jatkumoa vuosi sitten aloitetulle hankkeelle sähkömarkkinoiden palauttamiseksi markkinaehtoiselle kehityspolulle. Monet toimenpiteistä edellyttävät laajaa yhteistyötä sähkömarkkinoiden sidosryhmien kesken sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Sähkömarkkinoiden kehitystoimenpiteet kiteytyvät sähkön käyttäjän aseman vahvistamiseen, markkinapaikkojen kehittämiseen siten, että ne vastaavat tuotantorakenteen muutokseen sekä markkinatoimijoiden aktiivisen osallistumiseen sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Digitalisaation hyödyntäminen ja markkinamallien kehittäminen mahdollistavat esimerkiksi kotitalouskäyttäjien välillisen osallistumisen sähkömarkkinoille uudessa laajuudessa.

Ajankohtaiset energia-asiat seminaarissa ja webcastingissa 5.4. klo 13.00 alkaen

Fingrid järjestää tänään Fingrid Current -ajankohtaisseminaarin.
Seminaarin ohjelma alkaa klo 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä:
 
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puh. 030 395 5140
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka puh. 030 395 5235 (sähkömarkkina-asiat)
Johtaja Jussi Jyrinsalo puh. 030 395 5118 (voimajohtohankkeet)