;
5.5.2017 11.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.-31.3.2017

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.
Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2017 ja vastaavalla jaksolla 2016, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.
 
 • Fingridin tammi-maaliskuu on sujunut odotusten mukaisesti.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 193,0 (183,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 88,1 (77,0) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: Sähköjärjestelmän murros laittaa Pohjois- ja Etelä-Suomen väliset siirtoyhteydet lujille ja vaatii Fingridiltä suurinvestointeja
 
Suomen sähkönkulutus on keskittynyt eteläiseen Suomeen, joka tulee olemaan sähkön riittävyydeltään alijäämäinen Olkiluoto 3 -voimalaitoksen valmistumisen jälkeenkin. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa tuotettu sähkö on siirrettävä etelään palvelemaan teollisuuden ja kuluttajien tarpeita.
 
Olemme aloittaneet hyvässä yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa kolmannen 400 kilovoltin vaihtosähköyhteyden toteuttamisen Suomen ja Ruotsin välille. Hankkeen on määrä valmistua viimeistään vuonna 2025. Pyrimme saamaan noin 200 miljoonaa euroa maksavan yhteyden EU:n energiainfrastruktuurin kärkihankkeiden listalle. Uusi yhteys lisää maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia, mikä on kolmenkymmenen prosentin lisäys nykytilanteeseen. Tämän yhteyden kautta ruotsalaista vesi- ja tuulivoimatuotantoa siirtyy huomattavasti nykyistä enemmän Suomen puolelle, mikä lisää sähköylijäämää Pohjois-Suomessa.
 
Olemme aloittaneet Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välisen siirtoyhteyden, Oulusta Petäjävedelle kulkevan Metsälinjan suunnittelun. Rakennustöihin päästään parin vuoden sisällä. Tämän yhteyden pituus on noin 300 kilometriä ja sen siirtokyky on noin 700 megawattia. Investoinnin suuruus on noin 85 miljoonaa euroa.
 
Näiden rinnalla olemme ruotsalaisten kollegoidemme kanssa suunnittelemassa käyttöikänsä päähän tulevan Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden korvaamista 2020 -luvun loppupuolella. Korvaava yhteys tullaan alustavan suunnitelman mukaan sijoittamaan Merenkurkkuun ja sen kapasiteetti olisi noin 800 megawattia. Investoinnin arvo on 350 - 400 miljoonaa euroa.
 
Uudet siirtoyhteydet tuovat markkinahyötyjä koko Itämeren alueelle ja mahdollistavat sähköjärjestelmän muutoksen, johon liittyy merkittävä uusiutuvan sähköntuotannon lisääminen.

 

Avainluvut
M€
1−3/17
1−3/16
muutos %
1−12/16
Liikevaihto
193,0
183,9
4,9
586,1
Liikevoitto*
88,1
77,0
14,4
156,6
Voitto ennen veroja
73,3
73,6
-0,5
173,9
Kauden voitto
58,5
59,0
-0,7
138,7
Investoinnit, brutto
23,6
27,3
-13,9
146,7
Liiketoiminnan nettorahavirta**
97,9
91,5
7,0
93,6
Korollinen nettovelka
929,8
936,1
-0,7
1 028,0
Taseen loppusumma
2 160,9
2 171,9
-0,5
2 101,8
Omavaraisuusaste %
38,1
35,5
36,4
* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta
** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen

 

 • Liikevaihto kasvoi vuoden alusta toteutetun tariffimuutoksen seurauksena.
 • Liikevoitto parani kustannustason säilyttyä lähes ennallaan.
 • Tarkastelukaudella investoitiin vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat
 • Tammi-maaliskuun aikana Fingridin kantaverkossa ei ollut merkittäviä, vaikutukseltaan laaja-alaisia häiriöitä.
 • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-maaliskuussa 24,0 (24,8) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 17,4 (19,3) terawattituntia, mikä oli 71,4 (73,5) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 17,0 (17,8) terawattituntia, mikä oli 70,7 (71,9) prosenttia Suomen kulutuksesta.
 • Alkuvuoden sähkönkulutuksen huippu saavutettiin 5.1.2017 kello 17-18, jolloin tuntikeskiteho nousi lähes 14 300 megawattiin. Suomessa tuotettiin samalla hetkellä noin 10 000 megawatin teholla sähköä ja loput tuotiin naapurimaista. Sähkön riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa. Samana päivänä saavutettiin sähkön tuonnin kaikkien aikojen korkein määrä 4750 megawattia.
 • Käynnissä olevia investointihankkeita vuonna 2017 on yhteensä 32 kappaletta. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla tehtiin investointipäätöksiä jotka ovat kokonaismäärältään 13 miljoonaa euroa.
 • Fingrid avasi ensimmäisenä eurooppalaisena kantaverkkoyhtiönä kaikille avoimen palvelun, jonka kautta jaetaan kootusti tietoa Suomen sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Avoimen datan tarjoaminen mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten kehittämisen.
Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan tilinpäätöstiedotteessa 17.2.2017 annetusta.
 
Helsingissä 5.5.2017
 
Fingrid Oyj
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
  
Lisätietoja:
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428
 
Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419
 
Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Siirrämme sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Huolehdimme sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä ja edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa.
 
Fingrid välittää. Varmasti.