;
9.11.2017 09.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Fingrid arvioi sähkön riittävän tulevana talvena

Fingrid arvioi sähköpulan riskin olevan tulevana talvena Suomessa edellisvuosien tasolla. Sähkön arvioidaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, mikäli sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti. Lyhytkestoinen sähköpula on kuitenkin mahdollinen, ja tähän tilanteeseen Fingrid on varautunut yhdessä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Käynnissä oleva energiamurros ja siirtyminen puhtaaseen, osin säästä riippuvaiseen sähköjärjestelmään edellyttää muutoksia totuttuun sähkönkäyttöön.

Tulevan talven pakkasilla sähköpulan riski Suomessa on edellisvuosien tasolla. Sähköpula on mahdollinen, jos talvikaudella Suomea koettelee Etelä-Suomea myöten kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi. Fingridin arvion mukaan sähkön tuonnin tarve tulevana talvena pakkaspäivänä on nousemassa 3 170 megawatin tasolle. Arvioidussa 15 200 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä tuodaan ulkomailta. Markkinamekanismi ohjaa sähkön liikkeitä tehokkaasti. Sähkön kulutusta ja tuotantoa ohjaavat hintasignaalit ja sähköä tuodaan markkinoiden ohjaamana tarvittaessa myös yli arvioidun minimimäärän.

Fingrid arvioi sähkön riittävän kylminä pakkasjaksoina, jos sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti. Ennustettu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä myös sähkön huippukulutustilanteessa, jolloin lähes kaikki sähköntuotanto ja tuontiyhteydet ovat täydellä käytöllä. Lyhytkestoinen sähköpula on mahdollinen, jos huippukulutustilanteessa tapahtuu useita merkittäviä, ennakoimattomia vikaantumisia.

”Huippukulutustilanteessa markkinat ohjaavat sähköä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Jos hinta nousee korkealle, erityisesti teollisuuden kysyntäjousto helpottaa tilannetta”, toteaa johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

Talven kulutustilanteessa ei merkittävästi muutoksia aiemmista vuosista
 
Viime talvi oli leuto, mutta tammikuun alkuun ajoittui lyhyt kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön kulutushuippu. Sähkön kulutushuippu, 14 273 MWh/h, toteutui 5.1.2017 tunnilla 17 - 18. Viime talven kulutushuippu jäi edellisen talven kulutushuipusta, 15 105 MWh/h, joka on myös Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys.

Suomeen on rakennettu merkittävästi uutta tuulivoimaa, mutta tuulituotanto arvioidaan vähäiseksi kylminä pakkaspäivinä. Sähköntuotannon ja -kulutuksen ennakoidaan säilyvän lähivuodet samankaltaisena. Vasta Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto lisää sähkön riittävyyttä.

Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa sähköpulaan. Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan kuitenkin rajoittamaan. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.

Kotitaloudet mukaan sähkömarkkinoille

Huippukulutustilanteessa kotitalouksien arvioidaan kuluttavan noin kolmanneksen Suomessa käytettävästä sähköstä. Näissä tilanteissa sähkölämmityksen ohjauksella voitaisiin saada joustoa vähintään ydinvoimalan hetkellistä tuotantoa vastaava määrä. Käytännössä sähkölämmittäjälle tämä tarkoittaisi noin 15 minuutin lämmönohjausta, joka ei vaikuta asumismukavuuteen. Oleellista on, että jatkossa ohjaus tapahtuu markkinoiden ohjaamana, jolloin kuluttajat saavat kulutuksen ohjauksesta taloudellista hyötyä.

Kotitalouksien osallistumista sähkömarkkinoille on kuluneen vuoden aikana selvitetty muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmässä. Älyverkkotyöryhmä julkaisi väliraporttinsa lokakuussa. Raportin toimenpide-ehdotuksilla voitaisiin vähentää kiristyneissä sähköntuotanto- ja kulutustilanteissa syntyvän sähköpulan mahdollisuutta.

”Ministeriön älyverkkotyöryhmä on tehnyt hyviä aloitteita. Nyt tarvitaan muutosten nopeaa toimeenpanoa ja poliittista tukea muutoksille. On energia-alan omissa käsissä löytää ratkaisut älykkään sähköjärjestelmän kehittämiseksi ja kuluttajien osallistamiseksi." sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Seuraa Suomen sähköjärjestelmän tilaa

Suomen sähköjärjestelmän tilaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti Fingridin www-sivuilla tai lataamalla puhelimeen Fingrid Online –mobiilisovelluksen.

Sähköjärjestelmän tilannetta kuvaava kartta päivittyy kolmen minuutin välein. Sivustolta löytyy tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta Suomessa, tehotasapaino sekä sähkön hinta Suomessa.
Kuva talven 2017-2018 tehotilanne-ennusteesta.

Lisätietoja:
Johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662 (tehotasapaino)

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta. Lue lisää.