;
8.11.2017 12.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Älykkään sähköjärjestelmän oltava taloudellisesti houkutteleva kuluttajille ja alan toimijoille

Älykäs sähköjärjestelmä tuo uusia ratkaisuja kehittyville sähkömarkkinoille. Sähköjärjestelmän älykkyyden avulla voidaan lisätä sähköjärjestelmän kykyä tasapainottaa sähkön tuotanto ja kulutus joka hetki, ja tällä tavoin mahdollistaa lisääntyvä tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Toteutuakseen älykkään sähköjärjestelmän on oltava taloudellisesti houkutteleva niin alan toimijoille kuin kuluttajillekin. Tulevaisuuden älykäs sähköjärjestelmä rakentuu moderneille digitalisaation ratkaisuille.

Lisääntyvä tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista vain, jos sähköjärjestelmä kykenee tasapainottamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen joka hetki. Uusilla kuluttajille tarjottavilla energiapalveluilla on lähitulevaisuudessa merkittävä rooli sähköjärjestelmän tasapainottajana. Kotiautomaatiota hyödyntävällä kysyntäjoustolla voidaan pienentää sähkönkulutusta silloin, kun tuotannosta on niukkuutta, ja käyttää sähköä enemmän silloin, kun sähköä on tarjolla enemmän. Kun kuluttajat ovat aktiivisesti mukana markkinoilla, he voivat pienentää sähkölaskuaan sopeuttamalla sähkön käyttöään kullakin hetkellä vallitsevaan hintatasoon.
 
Markkinat on rakennettava siten, että ne houkuttelevat kuluttajia tulemaan mukaan markkinoille. Kehittyvä tekniikka ja automaatio madaltavat kuluttajan kynnystä osallistua joustaville sähkömarkkinoille. Kuluttaja voi halutessaan myös käyttää uudenlaisia palveluja, joilla palveluntarjoajat välittävät kulutuskohteista joustolla säästettyä sähköä edelleen sähköjärjestelmän tarpeisiin.
- Loppukädessä asiakas ratkaisee, syntyykö Suomeen älykäs sähköjärjestelmä. Asiakasta kiinnostavia seikkoja ovat syntyvät taloudelliset säästöt, asiakkaan arjen helpottaminen ja yhä enenevässä määrin vaikuttimena ovat myös ympäristönäkökulmat, painottaa sähkömarkkinoista vastaava johtaja Asta Sihvonen-Punkka Fingridistä.
 
Suomessa toimiala on lähtenyt laajalla rintamalla toteuttamaan älykästä sähköjärjestelmää. On ymmärretty, että tulevaisuuteen tähtääviä ja koko yhteiskuntaan vaikuttavia päätöksiä on tehtävä yhdessä. Konkreettisena esimerkkinä on työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä, jossa toimiala ja viranomaiset ovat laajasti edustettuina. Työryhmä esittää lukuisia uudistuksia, jotka veisivät älykästä sähköjärjestelmää eteenpäin. Suomeen on myös tulossa vähittäismarkkinoiden toimintaa edistävä keskitetty tiedonvaihtoratkaisu datahub.
 
Kehitysnäkökulmat ovat Asta Sihvonen-Punkan mielestä varsin valoisat.
- Älykkään sähköjärjestelmän laajamittaisemmaksi toteutumiseksi tarvitaan toimivat pelisäännöt, jotka kannustavat kuluttajia ja markkinatoimijoita lähtemään kehitykseen mukaan. Pelisääntöjen luominen edellyttää poliittisia päätöksiä. Kun toimivat puitteet ovat olemassa, tarvitaan rohkeita kuluttajia ja yrityksiä kokeilemaan uusia toimintatapoja, toteaa Sihvonen-Punkka.
 
Uutta liiketoimintaa digitaalisten ekosysteemien avulla

Digitalisuuden uskotaan tuovan muutoksen energia-alalle ja mahdollistavan uuden tavan tehdä kilpailukykyistä liiketoimintaa hyödyntämällä uusia teknologisia innovaatioita. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään avoimessa tiedon jakamisessa ja sen hyödyntämisessä, liiketoimintamalleissa ja markkinoinnissa. Digitalisaatio voi synnyttää alalle ekosysteemejä, joissa yhdessä toimivat yritykset luovat keskenään synergiaa. Fingrid avasi tammikuussa 2017 maksuttoman Avoin data – palvelun pyrkimyksenään edistää sähkömarkkinoiden toimintaa tarjoamalla Fingridin keräämiä tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Digitalisaatio parantaa energia-alan toiminnan tuottavuutta ja pääsyn uusiin sähköisiin palveluihin.
- Suomalaisten energia-alan yritysten tulisi ymmärtää ja hyödyntää kattavasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uusien liiketoiminta- ja ansaintamallien synnyttämiselle sekä palvelutarjoaman laajentamiselle. Uskon, että varsin pian tekoälyn soveltaminen erilaisiin analytiikan ja diagnostiikan tehtäviin lisääntyy, toteaa ICT-johtaja Kari Suominen Fingridiltä.
Liiketoiminnan jatkuvuus on entistä enemmän riippuvainen tietojärjestelmien toiminnasta, mikä vaatii kyberuhkien torjunnassa jatkuvaa valppautta ja kattavia tietoturvaratkaisuja.
 
Ajankohtaiset energia-asiat seminaarissa ja webcastingissa 8.11. klo 13.00 alkaen

Fingrid järjestää tänään Fingrid Current -ajankohtaisseminaarin. Seminaarin ohjelma alkaa klo 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä täällä.
 
Lähetä kysymyksesi tai kommenttisi www.viestiseina.fi/fingrid tai tekstaa nro 12154, kirjoita tekstiviestin alkuun sana Fingrid [väli] viestisi. Voit myös käyttää Twitter-tunnistetta #FingridCurrent
 
Tilaisuuden linkki löytyy myös tapahtuman sivulta täällä.
 
Lisätietoja:
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka puh. 030 395 5235 (sähkömarkkina-asiat)
ICT-johtaja Kari Suominen puh. 030 395 4134 (ICT-hankkeet)
 
Sanastoa:
Digitaalinen ekosysteemi: Yhdistää mm. sähkön tuottajat ja kuluttajat, siirtoverkot, uudet teknologiat ja palvelutuottajat sähköisillä palveluilla, kuten uudet tase- tai kysynnänjouston palvelut, toisiinsa.
 
Kysyntäjousto: Sähkön kulutuksen siirtämistä hinnan ohjaamana. Sähkön käyttöä vähennetään tilapäisesti silloin, kun sähkömarkkinoilla hinta on korkea.