;
21.11.2016 16.25
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Testijakso säätösähkön reaaliaikaisesta hintatiedosta alkaa

Fingrid on tänään aloittanut testijakson säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemisesta. Asiakkaiden toivomuksesta liikkeelle lähteneessä hankkeessa testataan ensimmäisenä Pohjoismaana säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkistamista ja sen vaikutuksia sähköjärjestelmän tehotasapainon hallintaan.
Testijakson aikana julkaistaan viimeksi tilatun ylössäätötarjouksen hinta reaaliajassa. Testi on kohdistettu tasehallinnan niukkuustilanteisiin. Hinta julkaistaan vain, kun Suomi on omana säätöalueenaan, eli ylössäädön tilaaminen Ruotsista ei ole mahdollista ja kun vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä 100 MW tai vähemmän. Niukkuustilanteissa hintatieto julkaistaan voimajärjestelmän tilakuvan yhteydessä.
 
"Tavoitteenamme on lisätä markkinan läpinäkyvyyttä ja luoda kaikille markkinatoimijoille yhtäläiset toimintaedellytykset. Hintatiedon julkisuus mahdollistaa myös, että sähkömarkkinatoimijat voivat niukkuustilanteissa tukea koko sähköjärjestelmän tasapainottamista" , kertoo johtaja Asta Sihvonen-Punkka Fingridistä.
 
Testijakso alkaa tänään maanantaina 21.11. ja se kestää alustavasti talvikauden yli aina helmikuun loppuun saakka. Testijakson mahdollisesta jatkamisesta tai laajentamisesta niukkuustilanteiden ulkopuolelle päätetään helmikuun aikana siihen mennessä saatujen kokemusten perusteella.
 
Lisätietoja:
Asta Sihvonen-Punkka, johtaja – sähkömarkkinat, puh. 030 395 5235
Vesa Vänskä, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 5185