;
29.11.2016 11.50
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tehoreservin ylläpidossa siirrytään talvikauteen 1.12.2016 alkaen

Joulukuun alusta alkaen tehoreservin ylläpidossa mukana olevat yksiköt siirtyvät enintään 12 tunnin valmiuteen mahdollista käynnistymistä varten. Valmiusaika kestää talvikauden loppuun, 28.2.2017 saakka.
Järjestelyssä ovat mukana samat yksiköt kuin edellisellä talvikaudella:
  • Naistenlahti 1 voimalaitos: 129 MW (maakaasu) omistaja Tampereen Sähkölaitos Oy
  • Haapaveden voimalaitos: 160 MW (raskas polttoöljy) omistaja Kanteleen Voima Oy
  • Suomenojan lämpöpumppu: 10 MW (sähkön kulutusjousto) omistaja Fortum Power and Heat Oy.
Suomen ja Ruotsin tehoreservin säännöt vuorokausimarkkinalla ovat samat kuin edellisinä vuosina, ja ne perustuvat talvikauden 2011/2012 sääntöihin. Markkinasäännöt on julkaistu Nord Poolin Download Centerissä nimellä "Peak Load Capacity".
 
Sähkön kulutusjoustoyksikön tulee jättää ylössäätötarjous säätösähkömarkkinoille koko talvikauden ajan.
 
Suomen ja Ruotsin tehoreservien käytöstä tiedotetaan sekä Nord Poolin että Fingridin internetsivuilla. Suomessa tuotetun tehoreservin määrä on nähtävissä reaaliaikaisena Fingridin voimajärjestelmän tila -kuvassa kohdassa tehoreservi.
 
Voimalaitosten tehoreservisopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Kulutusjouston sopimus on voimassa talvikauden 2016-2017 loppuun.
 
Talvikauden jälkeen voimalaitokset siirtyvät yhden kuukauden käynnistysvalmiuteen.
 
Lisätietoja:
Mikko Heikkilä, markkinakehitys, puh. 030 395 5113 ja Laura Ihamäki, käytön kehitys, puh. 030 395 5166