;
29.11.2016 09.00
Ajankohtaista

Suomen Kantaverkko Oy, nykyinen Fingrid Oyj, perustettiin tasan kaksikymmentä vuotta sitten

Juhlavuoden kunniaksi Fingridin historiasta on kirjoitettu laaja historiikki Fingrid Oyj - kaksi vuosikymmentä, joka kuvaa yhtiössä ja ympäröivässä maailmassa tapahtuneita muutoksia ja sitä, miten Fingrid valmistautuu tuleviin muutoksiin.
Yhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 29. marraskuuta 1996. Operatiivisen toimintansa yhtiö käynnisti sunnuntaina 1. syyskuuta 1997. Edeltävänä päivänä oli varmistunut Suomen taloushistorian siihen asti suurin rahassa maksettu, yli miljardin euron arvoinen liiketoimintakauppa ja tarvittavat rahoitusjärjestelyt, joilla Imatran Voima Oy, Pohjolan
Voima Oy ja Suomen valtio sopivat kantaverkkoliiketoiminnan ja voimansiirtoverkkojen keskittämisestä yhteen yhtiöön. Samasta ajankohdasta lähtien Fingrid asetettiin lain määräämään ja yhtiön verkkoluvassa määriteltyyn järjestelmävastuuseen Suomen koko sähköjärjestelmästä.
 
Yhtiön perustaminen päätti vuosikymmeniä jatkuneen erimielisyyden päävoimansiirtoverkkojen rakentamisesta ja siirtokorvauksista suurteollisuuden ja valtiollisen Imatran Voiman välillä. Merkittävänä vaikuttimena yhtiön syntyyn oli Suomen jäsenyys Euroopan unionissa 1995
ja direktiivi sähkömarkkinoiden avaamisesta, joka edellytti sähkön kantaverkkosiirtoa koskevan hallinnon eriyttämistä sähkön tuotannosta ja myynnistä.
 
Uuden yhtiön alkuvuosien tärkein tavoite oli saavuttaa niin asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan luottamus tehokkaana ja tasapuolisena toimijana, joka pitää valot päällä valtakunnassa ja hoitaa vastuullisesti elintärkeää kansallista infrastruktuuria.
 
Fingrid on nyt toiminut asiakkaiden ja yhteiskunnan palveluksessa 20 vuotta. Toiminnassa ja energiajärjestelmässä on tapahtunut ja on tapahtumassa suuria muutoksia, mutta Fingridin kannalta yksi asia ei muutu. Jatkossakin Fingridin on ansaittava yhteiskunnan ja asiakkaiden luottamus - joka päivä.

Fingridin kaksikymmenvuotisesta tarinasta on valmistunut historia-artikkeli, jonka kirjoittaja Matti Tähtinen on osallistunut Fingridin liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen useissa
eri tehtävissä yhtiön koko toiminnan ajan.

Fingrid Oyj - kaksi vuosikymmentä -historiikki on luettavissa täällä.
 
Lisätietoja:
Matti Tähtinen, kehityspäällikkö, liiketoiminnan kehitys
puh. 030 395 5180