;
16.11.2016 15.55
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Suomen älyverkkovisiossa asiakkailla on keskeinen rooli

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on julkaissut työryhmän työtä ohjaavan älyverkkovision. Visiossa älyverkko eli älykäs sähköjärjestelmä nähdään kustannustehokkaana palvelualustana siirryttäessä kohti uusiutuvaan sähköntuotantoon perustuvaa sähköjärjestelmää. Älyverkot lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Älyverkkojen avulla asiakkaiden mahdollisuudet sähkömarkkinoille osallistumiseen paranevat. Asiakkailla on enemmän valinnanvapauksia muun muassa pientuotannon ja kysyntäjouston sekä arvoihin liittyvien valintojen osalta. Tulevaisuuden älyverkoilla on myös tärkeä rooli toimitusvarmuuden ylläpidossa, sillä älyverkot edistävät tehotasapainon hallintaa tarjoamalla tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta sekä tarjoamalla uusia työkaluja energiaresurssien hallintaan.
 
TEMin älyverkkotyöryhmän tehtävä on selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tulee luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.
Lisätietoa älyverkkotyöryhmästä ja älyverkkovisiosta löytyy TEMin sivuilta osoitteesta http://tem.fi/alyverkot.
 
Lisätiedot:
Risto Lindroos, johtava asiantuntija, puh. 030 395 5139
Heidi Uimonen, sähkömarkkina-asiantuntija, puh. 030 395 4143