;
2.6.2016 11.35
Ajankohtaista, Datahub

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto uudistuu, datahub-projektissa suunnitellaan tietojen lataamista uuteen järjestelmään

Datahub on vuonna 2019 käyttöönotettava sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen kaikista sähkönkäyttöpaikoista. Liiketoimintaprosessien kuvaamisen ja tarkan määrittelytyön jälkeen datahub-projektin painopiste siirtyy tietokonversiotyöhön eli tietojen lataamiseen sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmistä uuteen keskitettyyn järjestelmään.
Datahubin käyttämät asiakas- käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustiedot sijaitsevat sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden omissa tietojärjestelmissä. Tietokonversiotyön tavoitteena on yhdenmukaistaa näiden järjestelmien tiedot datahub-järjestelmän käyttämään muotoon. Tietokonversiotyössä käytetään apuna tietokonversiojärjestelmää, ei vielä lopullista datahub-järjestelmää.
 
Sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden tehtävänä varautua tietokonversiotyöhön

Tietokonversiotyön avuksi Fingrid julkaisee 8.6.2016 tietokonversiosuunnitelman, josta ilmenee esimerkiksi missä muodossa datahubin tarvitsemat tiedot pitää olla, jotta ne voidaan ladata tietokonversio-järjestelmään. Myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden on erittäin tärkeää tutustua suunnitelmaan, suunnitelmasta ilmenee miten tiedot tuodaan, miten niitä hallitaan, mitä työkaluja työssä tarvitaan. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ne tietojärjestelmät, joista tiedot tuodaan ja aloittaa hyvissä ajoin valmistelut puuttuvien tietojen lisäämiseksi ja virheellisten tietojen korjaamiseksi.
 
Tietokonversiosuunnitelman tärkein sisältö alan toimijoille ovat luvut, joissa kuvataan
konversioprojektin vaiheet, osapuolien tehtävät ja vastuut sekä tietokonversioprosessi. Fingrid toivoo sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden tutustuvan materiaaliin, ja jättämään mahdolliset kommentit 19.8.2016 mennessä.
 
Fingrid julkaisee elokuussa tarkemmat ohjeet tietokonversiotyöhön valmistautumista ja tietojen siivousta varten. Tietokonversiotyöhön valmistautumisessa on hyvä tutustua vielä kevään aikana julkaistuihin datahubin toimintaa määritteleviin keskeisiin dokumentteihin sivuillamme Prosessidokumentaatio.
 
Esitietokysely kartoittaa osapuolten datahub-valmiutta

Datahubin käyttöönoton jälkeen, arvioidusti vuoden 2019 syksyllä, kaikki sähkön vähittäismarkkinoiden tietoliikenne kulkee datahubin kautta ja vain datahubiin kytketyt osapuolet voivat toimia markkinoilla. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että kaikkien osapuolien pitää olla samassa valmiudessa ja välitettävien tietojen lähes täydellisiä. Fingrid lähettää kesäkuun alussa kaikille markkinaosapuolille esitietokyselyn, jolla kerätään perustietoa osapuolten datahub-valmiudesta.
 
Siirtyminen GS1-tunnisteisiin
 
Datahubin myötä sanomaliikenteessä siirrytään käyttämään GS1-muotoisia yritys- ja käyttöpaikkatunnisteita. GS1-formaatin käyttö takaa kansainvälisesti yksilöidyt tunnukset, muissa Pohjoismaissa GS1-muotoiset tunnukset ovat käytössä jo Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Standardoidut tunnukset yhtenäistävät myös alan toimijoiden käsitteitä, kuten esimerkiksi käyttöpaikka- ja osapuolitunnuksia. Tunnisteisiin liittyvä työ on vielä kesken, datahubin prosessityöryhmä selvittää tunnisteisiin liittyviä sääntöjä ja miten ja milloin GS1-tunnisteisiin siirrytään. Lisätietoja ja ohjeita GS1-tunnisteisiin siirtymisestä julkaistaan alkusyksystä 2016.
 
Fingrid järjesti 31.5.2016 infotilaisuuden datahub-projektin ajankohtaisista aiheista, Paikalla oli yli 150 sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden edustajaa. Päivän esitysmateriaaliin voit tutustua täällä.
 
Lisätietoja:
 
Pasi Aho
datahub-hankkeen projektipäällikkö
puh. 030 395 5262
 
Esa Pietarinen
asiantuntija, prosessikuvaukset
puh. 030 395 5277
 
Marjut Puukangas
erikoisasiantuntija, vähittäismarkkinat
puh. 030 395 5292
 
Fredrik Södö
erikoisasiantuntija, tietokonversiotyö
puh. 030 395 5151