;
9.3.2016 09.55
Ajankohtaista, Datahub

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto kehittyy, Fingrid Datahub Oy perustettiin 16.2.2016

Fingridin kokonaan omistaman tytäryhtiön tehtävänä on toteuttaa sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu, datahub, jossa vähittäismyyjien ja verkkoyhtiöiden tiedonvaihto keskitetään yhteen palveluun.​Fingridissä käynnistyi keväällä 2015 projekti, jonka tuloksena tiedonvaihto sähkön vähittäismarkkinoilla selkeytyy ja tehostuu. Tulevaisuudessa, arvioidusti vuonna 2019, sähkön kuluttajien, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välillä liikkuvat tiedot tallentuvat Fingridin datahubiin, josta ne ovat tasapuolisesti kaikkien markkinaosapuolten saatavilla.

Projekti perustuu vuonna 2013 uusittuun sähkömarkkinalakiin, jonka mukaisesti Fingrid vastaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisestä.
 
Datahubin operatiivista toimintaa varten perustettiin 16.2.2016 Fingridin kokonaan omistama tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pasi Aho.
 
Lisätietoja datahub-projektista voi lukea täältä.

Lisätietoja:
Pasi Aho, puh. 030 395 5262