;
1.11.2016 12.00
Lehdistötiedotteet

Sähkön siirtokapasiteettia lisää Suomen ja Ruotsin välille

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät aloittavat uuden Suomen ja Ruotsin välisen vaihtosähköyhteyden valmistelun. Yhteys lisäisi maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia, mikä on noin 30 prosentin lisäys nykyiseen verrattuna. Voimajohtoa on suunniteltu Ruotsin Messauresta Suomen puolelle Keminmaan kautta Pyhänselkään. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat tehneet yhteisen selvityksen, jossa tutkitaan maiden välisen sähkön siirtokapasiteetin riittävyyttä tulevien parin vuosikymmenen aikana. Selvityksen taustalla ovat maiden väliset suuret sähkön hintaerot, Fenno-Skan 1 -yhteyden vanheneminen sekä meneillään oleva pohjoismaisen sähköjärjestelmän murros. Selvitystyössä arvioitiin useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja: uutta pohjoisen vaihtosähköyhteyttä maiden välillä sekä vaihtoehtoisia tapoja korvata Fenno-Skan 1 -yhteys.
 
Selvityksen perusteella uusi pohjoisen vaihtosähköyhteys on kansantaloudellisessa mielessä kannattava ja se parantaa sähköjärjestelmän teknistä suorituskykyä. Fingrid ja Svenska kraftnät aloittavat tämän pohjalta uuden vaihtosähköyhteyden valmistelun.
 
Fenno-Skan 1 -yhteyden korvaaminen on myös kansantaloudellisesti järkevää toteuttaa vaihtosähköyhteyden toteutuksen jälkeen. Tältä osin yhtiöt jatkavat selvitystyötä.
 
Uusi pohjoisen yhteys lisäisi maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia. Lisäys on noin 30 prosenttia. Yhteys on suunniteltu kulkevan Ruotsin Messauresta Suomen puolelle Keminmaan kautta Pyhänselkään. Investoinnin kokonaisarvo on vajaa 200 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.
 
- "Tämä on Suomen kannalta äärimmäisen tärkeä hanke. Suorien sähkömarkkinahyötyjen lisäksi siirtokapasiteetin lisäys parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja lisää sähköjärjestelmän joustavuutta, mikä on elinehto tulevaisuuden uusiutuvaan energiaan perustuvassa järjestelmässä", toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu Jussi Jyrinsalo, puh 030 395 5118 tai 040 550 2044