;
24.11.2016 14.45
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat matkalla takaisin markkinaehtoiselle uralle

Hallituksen tavoite pyrkiä hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan on kannatettava tavoite, kunhan vihreään sähköjärjestelmään siirrytään toimitusvarmuutta vaarantamatta ja kustannustehokkaasti, kommentoidaan Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridistä hallituksen tänään julkistamaa energia- ja ilmastostrategiaa.- Hallituksen energia- ja ilmastostrategia palauttaa sähkömarkkinoita takaisin markkinaehtoiselle uralle. Suomen ratkaisuilla on vaikutusta myös naapurimaihin. Hallituksen viesti on selvä, sähkömarkkinat voidaan pelastaa, jos Pohjoismaista löytyy poliittista tahtoa siihen, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Hallituksen tänään 24.11. julkistama energia- ja ilmastostrategia esittelee joukon sähkömarkkinoita ja sähköjärjestelmää koskevia linjauksia ja toimenpiteitä. Linjauksissa korostuvat sähkön kuluttajan aktiivinen rooli sähkömarkkinoilla, reaaliaikamarkkinoiden hintasignaalit ja yhteispohjoismaiset vähittäismarkkinat. Strategiassa korostuu myös siirtyminen älykkääseen sähköjärjestelmään, joka luo edellytyksiä myös sähköautojen yleistymiselle. Sähköautot osaltaan lisäävät järjestelmän joustavuutta ja edesauttavat sähköjärjestelmän muutosta vähähiiliseksi.

Suomen ja Ruotsin välille rakennettavan kolmannen vaihtosähköyhteyden saattaminen EU:n tärkeiden hankkeiden listalle vuoden 2017 aikana on tärkeää sen edistämiseksi. Fingridin tavoitteena on rakentaa uusi yhteys valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.

Fingrid tukee hallituksen tavoitetta vahvistaa sähkömarkkinoiden markkinaehtoisuutta ja luopua laajamittaisista uusiutuvan energian tuista vuoden 2020 jälkeen. Siirtyminen vihreään sähköjärjestelmään edellyttää yhteisiä alueellisia päätöksiä ja toimia, korostaa Ruusunen.

Fingridin näkemyksen mukaan tulevaisuuden vihreään sähköjärjestelmään siirtyminen kiteytyy sähkön käyttäjän aseman vahvistamiseen, markkinapaikkojen kehittämiseen siten, että ne vastaavat tuotantorakenteen muutokseen sekä markkinatoimijoiden aktiiviseen osallistumiseen sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Energia- ja ilmastostrategiassa nämä tavoitteet on huomioitu hyvällä tavalla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428