;
26.2.2016 15.00
Pörssitiedotteet

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion ilmoittaminen

Pohjautuen arvopaperimarkkinalain (746/2012) muutoksiin, Fingrid Oyj:n tulee ilmoittaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio. Tästä johtuen Fingrid ilmoittaa arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:n mukaiseksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Iso-Britannian.Fingrid Oyj laskee liikkeelle velkakirjoja Euro Medium Term Note (EMTN) ohjelman puitteissa. Fingrid Oyj:n liikkeellelaskut EMTN ohjelman puitteissa on listattu Lontoon pörssissä.
 
Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, +358 30 395 5213