;
22.12.2016 11.55
Ajankohtaista

Raportti pohjoismaisista tasehallinnan periaatteista ja käytännöstä julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet Nordic balancing philosophy -raportin, jossa kuvataan pohjoismaisia tasehallinnan periaatteita. Raportin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt soveltavat tasahallinnassaan yhteisiä käsitteitä ja toimintamalleja. Lisäksi raportti toimii lähtökohtana tasehallinnan kehittämisessä. Eurooppalaisten verkkosäännöt sekä monet tasehallintaan ja taajuusohjattuihin reserveihin liittyvät kehityshankkeet tulevat omalta osaltaan luomaan tarvetta kehittää tasehallinnan periaatteita tulevaisuudessa. Nyt julkaistu raportti kuvaa tasehallinnan nykyisiä käytäntöjä ja näitä tullaan tulevaisuudessa tarkentamaan verkkosääntöjen käyttöönoton ja kehityshankkeiden tulosten myötä.
 
Raportti on kirjoitettu englannin kielellä ja siitä on myös laadittu erillinen lyhyt kuvaus (cover letter).
 
Linkit:
Nordic balancing philosophy
Nordic balancing philosophy cover letter
 
 
Lisätietoja:
Anders Lundberg, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 4171