;
22.3.2016 15.15
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden alueellinen käytönsuunnitteluyksikkö - Nordic RSCI, Regional Security Coordination Initiative, perustetaan Kööpenhaminaan

Yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua hoitava organisaatio, RSCI, syventää entisestään Pohjoismaista käyttöyhteistyötä sähköjärjestelmän ja toimintaympäristön muuttuessa. RSCI tuo hyötyä sähkömarkkinatoimijoille optimoimalla ja maksimoimalla siirtokapasiteetteja sekä auttaa tunnistamaan potentiaalisia käyttövarmuutta heikentäviä käyttötilanteita etukäteen pohjoismaisella tasolla. Kantaverkkoyhtiöiden alueellisen käytönsuunnittelun organisointi tulee myös sitovaksi käyttötoiminnan verkkosäännössä ja Entso-E:n päätöksellä.
Yhteiselle yksikölle on nimetty viisi tehtävää: siirtokapasiteettien laskenta, alueelliset käyttövarmuusanalyysit, yhteisten verkkomallien ylläpito ja kehittäminen, rajasiirtokeskeytysten koordinointi sekä alueellinen lyhyen ajan sähkön riittävyystarkastelu. RSCI toimii palveluntuottajana. Kukin kantaverkkoyhtiö vastaa itse käyttövarmuudesta ja päättää edelleenkin käyttötoimenpiteistä omalla alueellaan.  
 
Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toimitusjohtajat päättivät tammikuun lopun tapaamisessaan perustaa Nordic RSCI:n Kööpenhaminaan. Toiminta käynnistyy vuoden 2017 loppuun mennessä ja toimistolla tulee työskentelemään kaikkien pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden henkilöstöä, yhteensä noin 10 henkilöä.
 
Lisätietoja Nordic RSCI:stä:
Maarit Uusitalo, puh 030 395 4246