;
2.11.2016 14.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat pohjoismaisia markkinoita automaattiselle taajuudenhallintareserville

Pohjoismaissa otettiin alkuvuodesta 2013 käyttöön automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) ja maiden kantaverkkoyhtiöt ovat tähän asti hankkineet reservikapasiteettia ylläpitämiltään kansallisilta reservimarkkinoilta. Yhtiöt perustavat yhteispohjoismaiset markkinat sekä reservikapasiteetin varaamiselle että aktivoinnille. Yhteispohjoismaisilla markkinoilla mahdollistetaan reservikapasiteetin tehokas käyttö ja kustannusten optimointi.
 
Lisätietoa suunnitellusta aFRR-kapasiteettimarkkinasta sekä aikataulusta kapasiteetti- ja energiamarkkinoiden käyttöönotolle on luettavissa täällä.
 
Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Vesa Vänskä, puh. 030 395 5185