;
6.7.2016 09.05
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

NBS-mallin käyttöönottoon liittyvien asetusten voimaantuloa on siirretty

NBS-mallin eli pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn käyttöönottoon liittyviin asetuksiin on annettu muutosasetukset (Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 217/2016, sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta 273/2016).
Asetuksilla siirretään valtioneuvoston asetuksen (217/2016) niiden säännösten voimaantulo, jotka koskevat uuden pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn käyttöönottoa, sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (273/2016) voimaantulo, myöhemmin asetuksilla säädettäväksi. Nämä asetukset on tarkoitus antaa sen jälkeen, kun uusi pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn käyttöönottopäivä on mahdollista määritellä.
 
Lisätietoja:
Tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen, puh. 030 395 4186